Rigshospitalets nya barnsjukhus

Arkitektur Lösningar

BørneRiget bygger på ett lekfullt koncept där två händer med fingrar och ett hjärta i mitten skapar grundstrukturen i byggnaden. Det nya barnsjukhuset står med sina mjuka, organiska former i kontrast mot resten av Rigshospitalets vinkelräta utformning.

Barn lär och lever genom att leka, även när de är sjuka. Designarbetet utgick därför från en läkande arkitektur som inte bara är funktionell utan också skapar möjlighet för lek och kreativ utveckling, för att skapa ett sjukhus på barnens villkor.

Ett viktigt projektfokus är att de barn och deras familjer som kommer till BørneRiget ska känna sig trygga och välkomna. Därför har både privata zoner och flera typer av offentliga zoner skapats, så att den enskilda alltid kan välja graden av gemenskap med andra i samma situation.

I slutet av varje ”finger” i byggnaden finns ett rum med dubbel takhöjd med vinterträdgård, som blir ett grönt vilrum.

PROJEKTINFORMATION

PLATS:
Danmark

KUND:
Rigshospitalet

PROJEKTPERIOD:
2017–

ARKITEMA-TJÄNSTER:
Arkitema har fungerat som arkitektkonsult under designfasen och huvudprojekteringen.

Kontakta oss

Wilhelm Berner-Nielsen
Arkitekt MAA, Partner
Segmentchef Health

Tel: +45 2672 2601

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN