Kanalstad med 1 310 bostäder i Sydhavnen, Köpenhamn

Arkitektur Lösningar

Vattnet är det viktigaste elementet i Kanalstaden, som ligger i det gamla industri- och hamnområdet Sluseholmen. Området består av åtta bostadsöar, där små och stora radhus står sida vid sida och skapar en sammanhängande karaktär. Atmosfären varierar mellan intima kanalmiljöer och områden präglade av storskalighet med öppen utsikt till det omgivande hamnområdet. Många av husen ligger precis intill kanalen och broar, bryggor och trappor ger möjlighet för de boende att komma nära vattnet och doppa tårna.

Arkitema är tillsammans med den holländska arkitekten Sjoerd Soeters ansvariga för den övergripande planeringen. Därutöver har Arkitema utvecklat strukturen för huskropparna och de övergripande riktlinjerna för proportioner, material och färger. Dessa riktlinjer har varit utgångspunkt för de många arkitekter som har varit med och utformat fasaderna. Varje enskilt hus har sina egna unika egenskaper, precis som 1900-talets klassiska Köpenhamns-arkitektur. Resultatet är ett livligt och fantasifullt område som är unikt för danskt bostadsbyggande.

PROJEKTINFORMATION

PLATS:
Danmark

KUND:
Københavns Havn, Københavns Kommune, JM Danmark A/S, Sjælsø Gruppen A/S, Nordicom Arkitekter

PROJEKTPERIOD:
2005–2008

ARKITEMA-TJÄNSTER:
Arkitema har hanterat utveckling och detaljplanering och fungerat som arkitekt- och landskapsarkitektkonsult i projektet.

Kontakta oss

Jørgen Bach
Arkitekt MAA, Partner
Forretningsudviklingsdir

Tel: +45 4081 7011

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN