Risker med värmestrålning på badstranden

2023.07.12

En riktigt varm dag på stranden är temperaturen från solens värmestrålning så hög att den innebär en ökad risk för hälsoproblem och dödsfall. Vid värmeböljor, som blir allt vanligare, ökar risken för dödsfall för äldre men också för åldersgruppen 45–79 år. Detta visar en studie som vi på COWI har gjort. 

När sommarvärmen kommit till Sverige söker vi oss gärna till stränder för svalkande bad. De flesta av oss känner till risker med UV-strålning och skyddar oss med solkräm. Men en annan fara som färre känner till eller pratar om är höga nivåer av så kallad stålningstemperatur, ett mått på temperaturen från all inkommande och reflekterande strålning som en människa utsätts för.

Våra experter har därför kartlagt värmeförhållanden på svenska stränder under varma dagar och värmeböljor. Följande slutsatser kan dras (grafiken nedan gäller den populära stranden Sandhammaren på Österlen): 

Sandhammaren - Strålningsvärme vid lufttemperatur på 26 °C

Sandhammaren - Strålningsvärme vid lufttemperatur på 31 °C

  • När lufttemperaturen är på 26 grader (°C) är strålningstemperaturen på sandstranden över 55 grader. Alltså på en så hög nivå att det innebär en 5 procents ökad mortalitetsrisk för människor över 80 år*.
  • Och när lufttemperaturen är på 26 grader (°C) är delar av stranden röd med strålningstemperaturer på över 60 grader vilket innebär en höjd mortalitetsrisk på 10 procent för den nämnda målgruppen, och en höjd mortalitetsrisk på 5 procent även för människor mellan 45–79 år.
  • Dessutom under en värmebölja med temperaturer över 30 grader (°C) är en stor del av strandområdet rött i grafiken, det vill säga strålningstemperaturer på över 60 grader.

Studier har slagit fast att ökad strålningstemperatur är kopplat till ökad värmestress, det vill säga att kroppen blir sämre på att reglera sin temperatur och det finns statistiskt fastslagna gränser för när strålningstemperaturen kan orsaka negativa hälsoeffekter. Detta kan ge påfrestningar på andning, hjärta och blodcirkulation vilket gör att äldre människor är en riskgrupp men även små barn. 
Det finns sätt att undvika riskerna. Tänk till exempel på hur länge du är på stranden, en lång tid ökar stressen på kroppen. Och att söka skydd under träd eller i alla fall under ett parasoll är det mest effektiva. 

– Värmeböljor kommer bli vanligare i och med klimatförändringarna. Detta är något vi måste anpassa oss efter när vi bygger hus och stadsområden men det är också kunskap som är nyttig för alla människor att ha med sig i sin vardag, inte minst nu inför semestern, säger Marie Haeger-Eugensson, som leder COWIs forsknings- och utvecklingsarbete och som har forskat inom luftkvalitet och klimatanalyser.  

Inom divisionen samhällsbyggnad på COWI finns experter som utreder värmeförhållanden i städer och urbana miljöer. 

– Syftet med detta är att kunna planera och bygga städer som är anpassade för de värmeböljor som kommer blir vanligare i och med klimatförändringar. Det finns ett stort behov av att samla in data och att forska inom det här området och COWI bidrar till att samla in ny kunskap. Målet är såklart att undvika de ökade hälsorisker som är en följd av höga temperaturer, säger Benjamin Holmberg. Miljökonsult på COWI som arbetat med strandstudien.

Ett exempel på utvecklingsprojekt med värmestudier som vi på COWI arbetar med fokuserar på Backaplan i Göteborg.

*Fakta: Mortalitetsrisk 

  • Strålningstemperatur på över 55,5 °C innebär en ökning i mortalitetsrisk på 5% för åldersgruppen 80+.
  • Strålningstemperatur på över 58,8 °C innebär en ökning i mortalitetsrisk på 10% för åldersgruppen 80+.
  • Strålningstemperatur på över 59,4 °C innebär en ökning i mortalitetsrisk på 5% för åldersgruppen 45-79 år.
  • Detta visar en studie gjord på Göteborgs Universitet 2014 med rubriken ”Mean radiant temperature – A predictor of heat related mortality” (Sofia Thorsson m.fl).

Kontakta oss

COWI employee Marie Haeger-Eugensson

Marie Haeger-Eugensson
Technical Director
Water and Environment, West, Sweden

Tel: +46 10-850 14 80