Att planera rörläggning i Nordens högsta hus

2023.08.29

Nästa år ska Karlatornet i Göteborg stå klart men redan nu har boende flyttat in i de lägre våningsplanen. 246 meter högt med 74 våningar och 611 lägenheter. Det är ett komplext byggprojekt, inte minst när det kommer till att planera hur elledningar, vatten- och avloppsrör ska dras.

När Burj Khalifa, världens högsta hus, byggdes klart mitt under finanskrisen 2008 såg ägarna ett behov av att hålla i pengarna. Ett sätt var att inte koppla upp det 850 meter höga husets avlopp mot VA-systemet i Dubai. I stället har avloppsvatten transporterats med lastbilar till en depå sedan huset stod klart 2010*.

När man står vid foten av Karlatornet, Göteborgs tillika Nordens högsta hus, kan man tänka på den anekdoten. Karlatornet är högt, och det är i sig hissnande att Burj Khalifa är drygt tre gånger större. Men det är också ett exempel på de unika problem som måsta lösas när det byggs höga hus.

I samverkan med entreprenören Serneke står vi på COWI och Bravida för projektering, kalkylering och planering av alla installationer i Karlatornet. COWI står för projekteringen av El och VVS och där ingår även ventilation, rör till sprinklers och ledningar till brandlarm. Johan Gustavsson leder projektet på COWI och han listar några utmaningar som är en följd av husets höjd och vilka lösningar som används.

SAKER I VÄGEN.

När ledningar och rör dras måste hänsyn tas till strukturerna i huset som har mycket armering och betong. Mycket planering ha lagts på var det skulles göra hål i väggar mellan våningar för det finns begränsningar för hur mycket hål man får ta i bjälklag och väggar. 
- Och eftersom huset är vridet är de olika våningarna olika varandra, så vi har fått hitta nya lösningar för varje våningsplan, säger Johan Gustavsson.

TRYCK I KRANEN.

Även ett högt hus måste orka trycka vatten till alla våningar. Därför har huset delats upp i flera olika VSS-system med pumpar som höjer trycket dels i källaren och på våning 38. Detsamma gäller ventilationen som består av flera system som står på varandra. 
- Huset är indelat i fyra bostadsrättsföreningar som har ett teknikrum var. På flera sätt har Karlatornet projekterats som flera höga hus på varandra, säger Johan Gustavsson.

LUFT I AVLOPPET.

Avloppssystemet är ett och samma i hela huset. Detta skulle kunna leda till trycknivåer i rören som är riskabla. Johan Gustavsson förklarar att det främst är den luft som avloppsvattnet puttar framför sig som är problemet. Detta har löst på ett smart sätt med rör som gör att vattnet roterar. Vattnet trycks därmed ut åt sidorna i röret vilket gör att luft kan passera i mitten.

BRANDSÄKERHET.

I höga hus finns särskilda regler för att bygga brandsäkert. Till exempel finns sprinklers i hela huset. Detta system är ett och samma i hela huset och drivs av dieselpumpar i källaren som går i gång vid behov. Även i ventilationssystemet finns det ett avancerat system som genom att skapa över- och undertryck i olika delar av huset kan förhindra spridningen av brandgaser och möjliggöra evakuering.

*Detta har visat inte vara en hållbar lösning och under 2025 planeras Burj Khalifa vara uppkopplat till VA-nätet.

Kontakta oss

Johan Gustavsson
Head of Section
Buildings, West, Sweden

Tel: +46 10 850 16 05