Foto: Kanozi

Natrium – en modern utbildnings- och forskningsmiljö

2023-06-15

Sommaren 2016 beslutade Göteborgs universitetsstyrelse att forskning och utbildning för life science inom Göteborgs universitet ska samlokaliseras på Medicinareberget vilket blev startskottet för projektet Natrium.

De institutioner inom Naturvetenskapliga fakulteten som berörs är: 

  • Kemi och molekylärbiologi
  • Biologi och miljövetenskap 
  • Marina vetenskaper
  • Geovetenskaper
  • Kulturvård

Nybyggnation av 8 våningar

Natrium representerar ett nytt kapitel inom utbildnings- och forskningsinfrastruktur, en nytillkommen struktur som sträcker sig över 32 000 m². Denna imponerande byggnad rymmer åtta våningar, varav en befinner sig under marknivå. Byggnaden kommer att innehålla bland annat undervisningssalar, kontor för forskare och avancerade labbmiljöer. 

Vid den sydvästra fasaden ansluter nybyggnationen till en befintlig byggnad som har byggts om för att möjliggöra passage mellan de två byggnaderna. Det innefattar även en omsorgsfullt renoverad yta på cirka 2000 m² i den befintliga byggnaden, vilket optimerar användningen av lokalen och den nya entré som har lagts till

Vi har varit både samordnande konstruktör samt huvudkonstruktör för samtliga platsgjutna betongkonstruktioner. Vårt uppdrag har även omfattat programhandling, systemhandling, bygghandling, bygguppföljning och relationshandling.

– En utmaning för projektets tidplan har varit att vi behövde spränga i 15 månader nära befintliga byggnader där verksamhet fortfarande pågick. Totalt har 152 sprängningar och 260 000 ton sten sprängts bort. Detta medförde att vi väldigt tidigt behövde göra klart handlingarna för grunden, innan resten av huset var färdigprojekterat. En annan utmaning var att vi under byggskedet jobbade väldigt nära produktionen när det gällde anpassningar av stomkompletteringar, så som smide för dörrpartier och väggskärmar. En justering som skickades kunde dagen efter vara monterad på bygget, säger Therese Johansson BIM-ansvarig på COWI.

Projektet har följt tidplanen och slutbesiktningen av huset är planerad till slutet av juni 2023 och inflyttning av verksamheten kommer ske i augusti. 

Kontakta oss

Therése Johansson
Structural Engineer
Buildings, West, Sweden