Möt Anton Barraza Bergstrand som varit COWIs projektledare för byggplatsuppföljningen av Skurubron

Att jobba med Skurubron

2023.08.18

Skurubron som nu öppnats för trafik förbättrar framkomlighet och trafiksäkerhet på Värmdöleden. Möt Anton Barraza Bergstrand som varit COWIs projektledare för byggplatsuppföljningen av bron.

Kontakta oss

Stefan Axell
Head of Section
Civil Structure, Sweden

Tel: +46 10 850 24 38