Svenska småföretag har relativt högt elpris jämfört med andra europeiska länder.

Så minskar du ditt företags elkostnader

2023.06.09

Stora svenska industrier har den billigaste elen i Europa. Men för svenska småföretag, som förbrukar betydligt mindre el, är den genomsnittliga kWh-kostnaden mer än dubbelt så hög och dyrare än i många andra EU-länder. Och prisutvecklingen ser ut att fortsätta åt fel håll för mindre bolag. Detta visar en sammanställning och internationell jämförelse som gjorts av COWI.

COWI har gjort en sammanställning som jämför elpriser för företag i Europa utifrån de senaste tillgängliga siffrorna från Eurostat (våren 2022). Den visar att svenska verksamheter som förbrukar mycket el, industrier och stora bolag, har de mest konkurrenskraftiga elpriserna i Europa. Sammanställningen visar att svenska företag som förbrukar mycket el (70 000–149 000 MWh) har betalat i genomsnitt 1 krona per kWh, detta att jämföra med små företagens elpris, som är mer än dubbelt så högt (2,4 kronor per kWh i genomsnitt). 

 Verksamheter med hög elförbrukning (70 000-149 000 MWh per år)

– Svenskt näringsliv är starkt beroende av stabila och låga elpriser. Vi ser nu att elbehovet beräknas öka kraftigt de kommande åren och det får inte leda till att priserna stiger. Det hade underminerat näringslivets konkurrenskraft på kort sikt, men kommer också leda till utslagning av jobb och investeringar, säger Pontus Haag, ansvarig för samhällskontakter på COWI i Sverige.

För småföretag ser läget inte lika fördelaktigt ut, där hamnar Sverige först på elfte plats i samma jämförelse. Verksamheter som förbrukar upp till 20 MWh per år hade i sammanställningen ett genomsnittligt elpris på 2,4 kronor per kWh, alltså i nivå med hushållens priser och klart högre än verksamheter med högre elförbrukning. Detta är drygt en krona per kWh mer än Finland som toppar listan över de lägsta elpriserna för småföretag. 

Verksamheter med låg elförbrukning (upp till 20 MWh per år)

Och utvecklingen ser ut att gå åt fel håll. Mellan 2008 och 2022 har elpriserna för företag med lägst elförbrukning stigit snabbt i Sverige, medan prisökningen har varit relativt begränsad för de med högst elförbrukning. Detta skiljer sig från övriga EU där priserna har stigit mest för de som förbrukar mest, och minst för de som förbrukar minst.
– Precis som för hushållen har elpriserna stigit kraftigt för småföretag. Om de har sämre villkor att driva och utveckla sina verksamheter jämfört med internationella konkurrenter hämmar det såklart deras tillväxt, säger Pontus Haag.

COWI har bland annat expertis inom energiberäkning och energideklarationer. Våra experter menar att alla företag bög göra en kartläggning av verksamhetens energianvändning. På så sätt går det att avgöra var den största elförbrukningen ligger och var det går att spara mest.

Och några saker som är vanliga och relativt enkla att förbättra är att:

  • se över ventilationen och hur den styrs. Se till att den inte körs mer än nödvändigt.
  • kontrollera drifttider och styrning på utrustning som exempelvis belysning med mera.
  • identifiera gammal utrustning och ersätt med mer effektiv. Exempelvis LED-belysning.
  • hitta effekttoppar där ni använder mest el och försök sprida ut användningen. Ibland tar elbolagen extra betalt om man har hög effekt vid en tidpunkt.

COWI har i rapporten “Svenska elpriser – konkurrenskraftiga eller inte?” sammanställt och jämfört elpriser för företag i Europa. Den baseras på de senast tillgängliga siffrorna, första halvåret 2022, och jämför de länder varifrån information om elpriserna är tillgänglig.  

Kontakta oss

Fabian Bengtsson
PR Specialist
Communication, Sweden

Tel: +46 108502427