INGENJÖR – VAD ÄR DET?

05.10.2023

En stor majoritet av alla som läser naturvetenskaplig inriktning på gymnasiet saknar kunskap om vad en ingenjörsutbildning faktiskt innebär. Detta måste vi ändra på om vi ska locka fler till att bli ingenjörer. Ingenjörsyrkets varumärke måste stärkas.

Ingenjörer behövs för att möjliggöra den gröna omställningen och för att bygga ett robust och säkert samhälle. Och behovet av kvalificerad kompetens från ingenjörer är stort i Sverige. Men hur intresserade är unga av att välja den banan? Jo, sju av tio gymnasieelever som läser natur- eller teknikprogram (alltså behöriga för ingenjörsutbildningar) vill läsa vidare på högskola inom tre år efter studenten. Av dessa funderar bara en tredjedel på att läsa en ingenjörsutbildning. Detta visar en undersökning som COWI låtit Ungdomsbarometern göra.

Dålig koll på utbildningar

Unga ser att en ingenjörsutbildning kan leda till ett arbete med hög lön och goda karriärs- och utvecklingsmöjligheter. Men varför är intresset då så lågt? Ett svar är att ungas kunskap om ingenjörsutbildningar är för låg. I undersökningen säger endast 23 procent av unga att de har koll på vad man får läsa och göra på en ingenjörsutbildning. Av de som läser naturvetenskapligt eller tekniskt program är det endast en tredjedel som svarar att de har bra koll på vad man gör på en ingenjörsutbildning.

– Att unga på teknik- och naturvetenskapliga program har så låg kunskap om ingenjörsutbildningen och därmed yrket skapar problem eftersom det är den naturliga rekryteringspoolen. Här krävs bättring från såväl gymnasieskolorna som högskolorna för att locka fler till ingenjörsyrket. Utbytet mellan högskolor och branschen är bättre och kan tjäna som föredöme, säger Pontus Haag, Kommunikationschef och ansvarig för Employer Branding på COWI. 

– Okunskapen gör att studenter har oklara förväntningar på utbildningen och det bidrar till de stora avhopp vi ser på ingenjörsutbildningarna, men också till att många inte söker då man inte vet vad det är man investerar tid och pengar i, säger Pontus Haag.

Stärka ingenjörsyrkets varumärke

Även ungas syn på arbetslivet som ingenjör är ett problem för branschen. Bara en av sex tror att ingenjörsyrket kan erbjuda en bra balans mellan arbete och fritid och bara en av fyra tror att ingenjörsyrket har bra chefer och ledarskap. Och detta är enligt unga de två aspekterna som de efterfrågar mest i sitt framtida arbetsliv.

– Ingenjörer har goda förutsättningar att balansera jobb och fritid. Flexibla arbetsvillkor med möjlighet till distansarbete halva veckan är idag en naturlig del. Samtidigt lägger vi som företag och andra i branschen stort vikt vid bra ledarskap och att utbilda ledare. Unga har inte den bilden av yrket och vi behöver bli bättre på att förmedla den verklighet som råder, säger Pontus Haag.

Markerade staplar är de alternativ där skillnaden är som störst mellan vad unga tycker är viktigt i det framtida arbetslivet och deras bild av arbetslivet som ingenjör. 

1000 personer mellan 15-24 år har svarat på Ungdomsbarometerns undersökning under de två första veckorna i juni 2023. Ungdomsbarometern är Sveriges ledande analysföretag inom områden som påverkas av vad unga tycker, tänker och gör.

Läs hela undersökningen här.

Kontakta oss

Pontus Haag profile picture

Pontus Haag
Head of Department
Communication, Sweden

Tel: +46 10 850 13 64