COWI förenklar sin ledningsstruktur och utökar sin koncernledning

2024.01.29

COWI utökar sin koncernledning och tar bort en ledningsnivå för att kunna fatta snabbare beslut och stärka genomförandet av bolagets strategi.  

COWIs ambition är att under de kommande åren fortsätta företagets betydande tillväxt och samtidigt befästa sin ställning på marknaden. Därför stärker COWI sin koncernledning och säkerställer att fler krafter kan genomföra COWIs strategi, som kretsar kring grön omställning. 

”Under de senaste åren har COWI haft cirka tio procents organisk tillväxt och har en stark ställning, trots skiftande marknadsförhållanden. Världen förändras snabbt, både för våra kunder och för oss. Vi vill hjälpa våra kunder och partners i den gröna omställningen, där teknisk utveckling, grön energi och mer hållbara material blir allt viktigare. Därför behöver vi en enkel ledningsstruktur och en ännu starkare koncernledning”, förklarar koncernchef Jens Højgaard Christoffersen. 

Framöver kommer ledarna för de fyra geografiska verksamheter samt cheferna för People and Culture och våra teknik- och designcenter att ingå i koncernledningen. Detta kommer att göra det möjligt att fånga upp signaler och fatta beslut snabbare och effektivare. Som en konsekvens av detta avvecklas rollen som Chief Operating Officer (COO). I samförstånd och efter överlämning kommer nuvarande COO, Rasmus Ødum, att lämna COWI efter 15 år i koncernledningen.  

”Det är inte lätt att ta farväl av Rasmus, som har varit en oerhört hängiven och mycket kompetent kollega under många år. Han har tagit många viktiga initiativ som har rustat oss för att ta oss an utmanande projekt. Jag vill tacka Rasmus för hans många ovärderliga bidrag till COWI genom åren”, avslutar Jens Højgaard Christoffersen. 

COWIs nya koncernledning 

  • Group CEO Jens Højgaard Christoffersen 
  • CFO Natalie Shaverdian Riise-Knudsen 
  • CBDO Marius Weydahl Berg 
  • Executive Vice President för Business Line Denmark, Henrik Winther 
  • Executive Vice President för Business Line International och tillförordnad chef för COWIs teknik- och designcenter, Michael Bindseil 
  • Executive Vice President för Business Line Norway, Birgit Farstad Larsen 
  • Executive Vice President för Business Line Sweden, Anders Wiktorson 
  • Head of People and Culture, Anne Daugaard Barslund 

Kontakta oss

 Søren Kragh Pedersen

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 20257018