Behovet av grön omställning blir bara större och det gör COWIs strategi ännu mer relevant idag än för ett år sedan.

Fortsatt fokus på kundernas hållbara omställning

2023-02-20

För ett år sedan presenterade COWI ett tydligt mål - alla projekt ska ha en hållbar inriktning. 
–  Behovet av grön omställning blir bara större och det gör vår strategi är ännu mer relevant idag än för ett år sedan, säger Anna Berggren, marknads- och hållbarhetschef på COWI.

COWI skapar tekniska lösningar som bidrar till att samhället ska kunna klara av några av vår tids största utmaningar. Inom tre till fem år ska alla bolagets uppdrag ha en hållbar inriktning enligt bolagets strategi som presenterades i början av 2022. Det innebär tillexempel att säga nej till fossila uppdrag. Anna Berggren drar fem slutsatser från året som varit.

Ett. COWI har skapat mer långsiktiga relationer till nyckelkunder genom att ha en öppen dialog om deras utmaningar och behov inom hållbarhet och grön omställning.
–  Kunder tycker att vi är modiga som är så tydliga med vår väg framåt och vi ser att de vill åt samma håll. Vi har prioriterat nya uppdrag där vi bidrar till kunders gröna omställning, och vi har också valt bort de som inte ligger i linje med satsningen, Anna Berggren. 

Två. COWI har vunnit flera strategiskt viktiga uppdrag under det senaste året. Till exempel att leverera en järnvägsplan för en etapp av stambanor mellan Göteborg och Borås. Tillsammans med Swedish Biofuels jobbar COWI med att skapa förutsättningar för produktion av förnybart flygbränsle. I Göteborg konstruerar COWI nya simhallar i trä och för Stockholm Stad finns ett nytt ramavtal inom skyfall och klimatanpassning. För att nämna några exempel. 

Anna Berggren sitting in the office

Anna Berggren, Marknads- och hållbarhetschef på COWI i Sverige.

Tre. Tempot i omställningen ökar på många håll. Kunder har ett stort behov av att få hjälp med att ställa om och det ställer högre krav på teknikkonsulter.
–  Projekten blir större och mer komplexa vilket gör att vi måste jobba ihop mer inom hela organisationen och mellan våra kontor i olika länder för att leverera största möjliga värde till kunderna.

Fyra.  Kunder ser att hållbara lösningar också är långsiktigt lönsamma trots tider med lågkonjunktur. Även kunder vars utgångspunkt varit att jobba med fossila bränslen till 100 procent.
– Där är det särskilt viktigt att COWI fortsätter vara en bra leverantör och att vår expertis används för att driva deras gröna omställning. Alla projekt vi jobbar med kommer att ha en hållbar inriktning men vi kommer jobba med kunder i deras takt. 

Fem. Den nya inriktningen lyfter COWIs varumärke och gör bolaget mer attraktivt för kunder och medarbetare.
– Vår rekrytering av ny kompetens under året har gått väldigt bra och jag kopplar det till att vi har en starkare profil. Människor vill jobba hos oss för att vi är tydliga med vad vi stävar efter.

Kontakta oss

Anna Berggren
Senior Market Director
Business Development, Sweden

Tel: +46 108501574