E-bränslen: grön framtid eller en dyr återvändsgränd? 

2024.02.08

I jakten på hållbara energilösningar inom transportsektorn är ett alternativ e-bränslen. Men vad innebär dessa syntetiskt framställda drivmedel och vilken potential har de för framtiden?
    
Även om e-bränslen fortfarande är i sin linda kan tekniken med rätt investeringar och teknologisk utveckling bli en betydelsefull del av den gröna omställningen. 

– Om jag tittar framåt ett decennium eller mer så bedömer jag att tunga fordon och sjöfarten kommer att använda sig av e-bränslen. Men det finns en hög grad av osäkerhet i den prognosen, säger Karolina Albinsson, senior process engineer och COWIs expert på e-bränslen.

Vad är e-bränsle? 

E-bränslen, elektrobränslen och e-Fuels – olika namn, men principen är densamma. E-bränslen framställs genom att kombinera koldioxid (CO₂) från luften eller industriella processer med vätgas (H2) som producerats med förnybar el via elektrolys. Vätgasen reagerar med koldioxiden och bränslen som ammoniak, syntetisk diesel, flygfotogen och metanol uppstår.  

Koldioxidneutral lösning genom grön energi 

Den största fördelen med e-bränslen är deras potential att erbjuda en koldioxidneutral lösning. Eftersom CO₂ som används i tillverkningen redan har tagits från atmosfären eller från utsläpp, kan användningen av e-bränslen bli klimatneutral om hela livscykeln drivs med förnybar energi. Detta erbjuder en grön väg framåt för sektorer som är svåra att elektrifiera, såsom flyg- och sjöfart. I praktiken skulle sjöfarten kunna drivas av vind genom el från vindkraft som blivit metanol eller ammoniak. Alltså precis som den gjordes innan ångturbinen och förbränningsmotorn uppfanns. 

Nackdelar med E-bränslen 

E-bränslen låter som lösningen på många av transportsektorns problem men som alltid finns det problem som behöver övervinnas. 

Utmaningar:

  • Kostnaden för att producera e-bränslen är fortfarande hög jämfört med fossila bränslen och elektrifiering. 
  • Det krävs stora mängder förnybar el i tillverkningsprocessen.
  • Konverteringsverkningsgraden - energin som går förlorad vid omvandlingen från el till bränsle är stor.  

Den höga kostnaden för att tillverka e-bränslen lyfts fram som den främsta utmaningen av Karolina Albinsson.  

– En ökad användning av biprodukterna från produktionen skulle göra e-bränslen mer konkurrenskraftiga. För att få bättre ekonomi i e-bränslen krävs en marknad där bränslena kan säljas i stor skala. En annan viktig del är att använda den överskottsvärme som uppstår till fjärrvärme. En annan biprodukt i produktionen är nafta som bland annat kan används i plasttillverkning, förklarar Karolina Albinsson.       

Karolina Albinsson, Senior process engineer COWI

E-bränslen som energilagring  

Kritiker lyfter ofta fram att det är dyrt och onödigt att använda el till att tillverka bränslen. Men när alltmer grön el produceras genom vindkraft uppstår överskott som inte kan användas om det blåser när efterfrågan på el är låg. 

– Att använda elen direkt till elektrifiering är det bästa men överskottsel kan lagras genom att producera e-bränslen. El kan lagras på två sätt och det är i batterier eller i form av e-bränslen. Produktionen bör i möjligaste mån ske när det finns ett överskott av el, förklarar Karolina Albinsson.  

Kontakta oss

Karolina Albinsson

Karolina Albinsson
Chief Specialist
Process and Project, Sweden

Tel: +46 10 850 24 20