Återuppbyggnaden av E6:an – vad händer nu?

2023.12.20

Natten den 23 september kapade ett jordskred på E6:an utanför Stenungsund en pulsåder i det svenska trafiksystemet, ett område som sedan dess varit helt avstängt. COWI har fått ansvaret för att utföra undersökningar och projektera återuppbyggnaden av E6:an. ”Säkerheten är viktigast och går före allt i arbetet”, säger Mats Ekenberg, teknisk direktör inom geoteknik i COWI i Sverige. 

– Det är speciellt kul att COWI har direktupphandlats av Trafikverket tack vare vår stora kompetens och erfarenhet och då i detta fall speciellt geoteknik och inte minst min kollega Leif Jendeby med all sin erfarenhet från skredet av E6:an i Småröd 2014, berättar Mats.

COWI har fått uppdraget att ta fram bygghandlingar för återuppbyggnad av E6:an samt dess på- och avfartsramper. Arbetet omfattar även att undersöka och kontrollera säkerheten så att nya skred inte inträffar och framtagning av säkerhetshöjande åtgärder för att man ska kunna arbeta inom skredsområdet.

Projektet kräver en stor mängd geotekniska och miljötekniska undersökningar, för att kunna få en översiktsbild av hur förutsättningarna varierar inom skredområdet och för att säkerställa att vägen kan återuppbyggas på ett säkert och miljövänligt sätt. COWIs arbete inkluderar:

  • Kartläggning av jordegenskaper och grundvattensförhållanden, med särskilt fokus på lerans egenskaper och skredets djup.
  •  Kontroll av eventuella föroreningar i jordmassorna.
  •  Projektering av väg och avfartsramper.
  •  Dimensionering och projektering av geotekniska förstärkningar och väganläggningens avvattning.
     

Säkerheten på E6:an är viktigast

Ett nära samarbete med Trafikverket och PEAB är helt avgörande för att så effektivt, snabbt och säkert som möjligt kunna återställa vägen för att minimera trafikstörningar, då tiden för trafikpåsläpp på E6:an är kritisk.

– Det är högsta prioritet för Trafikverket, och därmed för COWI att återställa E6:an så snart som möjligt, men aldrig på bekostnad av säkerheten, varken vid fältundersökningar och under byggtiden eller för de som ska färdas på vägen. Vi jobbar hårt för att vara säkra på att alla aspekter av återuppbyggnaden, från avvattning till stabilitetskontroller, har beaktats säger Mats.

Det är viktigt med en öppen och kontinuerlig dialog mellan alla berörda parter, allt från Stenungssunds kommun till Haverikommissionen. Detta görs för att säkerställa att varje aspekt av återuppbyggnaden tar hänsyn till de lokala förutsättningarna och behoven i samhället.

– I takt med att området görs alltmer säkert, blir nya delar av skredområdet tillgängliga för undersökningar. Projektet är i full gång, med ingenjörer inom flera olika discipliner, för att se till att ett av landets mest trafikerade vägstråk åter kan tas i bruk, avslutar Mats Ekenberg. 

Kontakta oss

Mats Ekenberg
Technical Director Geotechnical Engineer
Civil, West, Sweden

Tel: +46 706 54 09 40