Ingenjörer - superhjältarna inom grön omställning

2024.02.13

För två år sedan presenterade COWI ett tydligt mål - alla projekt ska ha en hållbar inriktning.
– Behovet av grön omställning blir bara större och det COWIS expertis mer relevant och eftertraktad än någonsin, säger Anna Berggren, marknads- och hållbarhetschef på COWI.

COWI skapar tekniska lösningar inom infrastruktur, industri och i byggnation som bidrar till att samhället ska kunna klara av några av vår tids största utmaningar. Enligt bolagets strategi ska alla uppdrag ha en hållbar inriktning. Exempelvis att säga nej till fossila uppdrag. Anna Berggren förklarar i fem punkter var COWI står idag med det arbetet.  

Ett. COWI har skapat mer långsiktiga relationer till kunder genom att ha en öppen dialog om deras utmaningar och behov inom hållbarhet och grön omställning.
– Kunder tycker att vi är modiga som är så tydliga med vår väg framåt och vi ser att de vill åt samma håll. 

Två. COWI har vunnit flera strategiskt viktiga uppdrag under de senaste två åren. Exempelvis att lämna en järnvägsplan för den delsträcka av Ostlänken som går under Kolmården. Där ingår Sveriges näst längsta järnvägstunnel och COWIs uppdrag är bland annat att minska klimatavtrycket för projektet med 60 procent. I nya uppdrag för Preem och för kemiföretaget Borealis bidrar COWI till viktiga omställningsprojekt. COWI spelar också en nyckelroll i att skala upp koldioxidinfångning i Sverige och har utvecklat nya digitala verktyg för att redovisa klimatavtrycket vid konstruktion av byggnader. 

Tre. Tempot i omställningen ökar, inte minst på grund av nya lagkrav från EU. Kunder har ett stort behov av att få hjälp med att ställa om och projekten blir större och mer komplexa vilket ställer högre krav på teknikkonsulter.

Fyra. Kunder ser att hållbara lösningar också är långsiktigt lönsamma trots tider med lågkonjunktur. Även kunder vars tidigare utgångspunkt har varit att jobba med fossila bränslen till 100 procent.

Fem. Den nya inriktningen lyfter COWIs varumärke och gör bolaget mer attraktivt för kunder och medarbetare.
– Vi har lättare att rekrytera rätt kompetens och jag kopplar det till att vi har en starkare profil. Människor vill jobba hos oss för att vi är tydliga med vad vi stävar efter.

Kontakta oss

Anna Berggren
Senior Market Director
Business Development, Sweden

Tel: +46 108501574