Så återbrukade Skandia fastigheter sitt kontor 

2024.03.18

Skandia fastigheter hade behov av nya lokaler för sitt huvudkontor och tänkte först flytta men tänkte om. I stället landade fastighetsbolaget i renovering genom ett cirkulärt tänk. Sagt och gjort, de beslutade sig för att återvinna kontoret i centrala Stockholm och samtidigt göra det till ett test-labb för återbruk. Nu är det både showroom för återbruk och huvudkontor.  

Som en del i att utforska cirkulärt byggande och återbruk besöker vi vår kund Skandia fastigheter och deras innovativa huvudkontor som återbrukats.

– Ombyggnationen sammanföll med ett projekt internt om hur vi skulle skapa ett koncept för långsiktiga kontor. Varför inte testa detta på vårt kontor först? På så sätt kunde vi skapa ett fungerande showroom som tar ner trösklarna för våra hyresgäster att göra samma sak, berättar Sara Eriksson, projektledare på Skandia fastigheter.

Initialt var även den egna personalen något skeptisk. Att återanvända inredning och möbler var kanske inte det som övertygade. Dessutom hade de växt ur lokalerna.

Det var många som trodde att vi skulle sminka grisen och att det inte skulle innebära någon förändring. Det var en process att förankra, förklara och sen visa upp slutresultatet som alla blev nöjda med, säger Sara.

Sara Eriksson, projektledare på Skandia fastigheter

350 möbler restaurerades och kläddes om med nya tyger. Ett stengolv som gick i bitar när det skulle flyttas blev till ett nytt mosaikgolv i köket. Det senare är ett exempel på en nödvändig flexibilitet som krävs när oväntade hinder uppstår i återvinningens spår. Glaspartier som har stort klimatavtryck återanvändes och material från väggar blev till nya bokhyllor.  

– Att arbeta med återbruk innebär att man måste vara flexibel när tänkta lösningar inte fungerar eller det inte finns glaspartier eller dörrar som motsvarar arkitektens design. Både vi, arkitekten och entreprenören behövde vara öppna för att tänka i nya banor. Klimatmässigt var projektet en vinst men ekonomiskt var det jämförbart med att jobba med att riva och bygga nytt. Anledningen är att det är en något krokigare process jämfört med traditionella byggprocesser, förklarar Sara Eriksson. 

Fakta:

  • 99 procent återbrukad inredning
  • Återbruk av möbler och inredning gav 21 ton mindre CO₂ avtryck jämfört med ny inredning.
  • Ombyggnadens klimatavtryck blev 12 kg CO₂/kvm jämfört med cirka 22 kg CO₂/kvm om bara nytt material använts.

Läs mer om projektet.

Kontakta oss

Pontus Haag profile picture

Pontus Haag
Head of Department
Communication, Sweden

Tel: +46 10 850 13 64