Drar nytta av Gujarat-kustens potential

Foto: Lene Wind

Indien har redan lång erfarenhet av landbaserade vindkraftverk med en installerad effekt på över 20 gigawatt. Som ett led i landets klimatsatsning inför framtiden har man nu beslutat att även utnyttja potentialen hos havsbaserad vindkraft.

Indiens första vindkraftpark drar nytta av den stora potentialen för vindkraftproduktion längs den långa Gujarat-kusten.

Flera europeiska länder med omfattande kunskaper på området bidrar till initiativet.

Förberedelserna för den första havsbaserade vindkraftparken för demonstration (på 200 megawatt) finansieras av EU-kommissionen, och hela vindkraftparken planeras stå klar 2020.

Indien planerar för totalt 5 000 megawatt havsbaserad vindkraftsproduktion fram till 2022.

PROJEKTINFORMATION

PLATS
Gujarat, Indien

PERIOD
2016–2020

KUND
EU-kommissionen

COWIS TJÄNSTER

  • Finansiell modellering
  • Utformning av vindkraftparken
  • Utformning av elsystem
  • Utformning av fundament
  • Geofysiska och meteorologiska/oceanografiska studier
  • Uppbyggnad av en kunskapsbank om havsbaserad vindkraft

Kontakta oss

Sebastian Flores
Vice President Offshore Wind Markets
Wind Energy and Renewables Management, Germany

Tel: +45 56403897

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN