Storstockholms kommuner väljer COWI som samarbetspartner

Kommunförbundet Stockholms läns Geodataråd har tillsammans med länets 26 kommuner upphandlat nya ramavtal avseende flygfotografering, flygburen laserskanning och fotogrammetrisk kartering för Stockholms län. COWI har vunnit ramavtal för samtliga tjänster.

Storstockholms kommuner bygger nu i samma takt som under miljonprogrammets dagar och landskapet förändras i allt snabbare takt. Aktuella flygfoton är en av grundförutsättningarna för att kommunerna ska kunna planera för vägar, bostäder, parker, friluftsliv och näringsverksamheter. Flygfotografering dokumenterar hur en kommuns yta förändras i ett historiskt perspektiv, och kan även användas som underlag för att göra kartor.

COWI vann som enda företag upphandlingen av ramavtalen gällande flygfotografering och laserskanning. Ramavtalet för fotogrammetrisk kartering är COWI ett av tre företag som vunnit. Ramavtalen gäller under två år med möjlighet till förlängning under ytterligare två år. Avtalen kommer att tillgodose kommunernas behov av högupplösta flygbilder och terränginformation under de kommande åren, vilket är en förutsättning för ett effektivt, långsiktigt och hållbart samhällsbyggande.

– Det är ett mycket viktigt avtal för COWI och vi är stolta över det förtroende som Stockholmskommunerna har gett oss. Vi strävar efter att vara en av de ledande konsultverksamheterna inom kartering och datainsamling, både i Sverige och internationellt. Med avtalen stärker vi oss ytterligare inom området Mapping, säger Hans Strandberg, projektledare på COWI.

COWI har tidigare i år även vunnit ett motsvarande ramavtal avseende flygfotografering och laserskanning med Kommunförbundet Skåne för samtliga 33 kommuner i Skåne län.

COWIs tjänster inom området täcker allt från flygfotografering, laserskanning, snedbilder, ortofoton, 3D-stadsmodeller, termografisk kartering till Mobile Mapping.

Kontakta oss

Nanna Wang Carlsen
Group Brand & Employer Brand Manager
Communication, Denmark

Tel: +45 56404295