Den största universitetsutbyggnaden i Norge

Foto: PG Campus Ås/Statsbygg

Kulturbyggnader och skolor Lösningar

Konstruktion av en 63 000 kvadratmeter stor skolbyggnad, rivning av 30 hus, omläggning av en väg  och etablering av ett fisklaboratorium i ett gammalt svinhus. Detta är bara en del av allt det som ska samordnas när den största utbyggnaden inom universitets- och högskolesektorn i Norge någonsin kan inledas.

Utbyggnaden av en veterinärhögskola kräver till stor del samma tankegångar som vid sjukhusprojekt. Klinikerna blir Norges universitetssjukhus för djur, lika avancerat som ett universitetssjukhus för människor, även om patienterna är av en annan storlek – både större och mindre.

Projektet är mycket komplext och mångsidigt, med djursjukhus, isoleringsrum, laboratorier och övriga specialutrymmen, och kräver mycket pionjärsarbete.

En av COWIs uppgifter är att se till att gränssnittet mellan alla anläggningar – ventilation, ljus, persienner och larm – kommunicerar och samarbetar med varandra, och det ska ske på komplicerade områden på 63 000 m.


PROJEKTINFORMATION

ORT
Ås, Norge

PERIOD
2016-pågår

KUND
Statsbygg

TJÄNSTER

  • Teknisk byggledning för veterinärbyggnader
  • Omfattar allt det tekniska och dessutom elektriska lösningar och VVS-lösningar

Kontakta oss

Lars Otto Grindheim
Project Director
Buildings, Norway

Tel: +47 95034372

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN