9 000 kvadratmeter med djur från hela världen

Foto: Mark Mørk

Den Blå Planet är ett av norra Europas största akvarier, med sina 9 000 kvadratmeter i en virvelformad byggnad. Det är ett av få akvarier i världen där besökarna kan se djur från hela världen och olika utställningar med exotiska teman, tack vare ett omfattande vattenreningssystem.

Med tekniska installationer simuleras djurens naturliga levnadsmiljöer, och ljuset och vattentemperaturen kan anpassas efter årstiderna så att djuren alltid trivs och mår bra. 

PROJEKTINFORMATION

ORT
Kastrup, Danmark

PERIOD
20072013

KUND
The Building Fund

TJÄNSTER:

  • Konsult för byggnadsägaren under projektet, i samarbete med arkitektkontoret PLH
  • Ansvar för utveckling av konstruktionsprogram inför arkitekttävling
  • Uppföljning av lösningsförslagen
  • Konsulttjänster inom förorenad mark, geoteknik, trafikuppskattningar och betongteknik.

Kontakta oss

Henrik Schmidt
Leading Project Manager
Buildings, Denmark

Tel: +45 56402495

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN