En ny stadsdel ska stärka Horsens kultur- och upplevelseprofil

Photo: RUM ARKITEKTER

Horsens är en av Danmarks snabbast växande städer och därför ska hamnområdet Jernlageret på Nordhavnen i Horsens utvecklas till en ny attraktiv stadsdel med 70 000 m2 nya ytor för privata och allmännyttans bostäder, företag och handel, mellan Horsens Fjord och staden.

Torntoft & Mortensen utvecklar i samarbete med RUM och COWI planen för den nya stadsdelen. Här har kreativiteten prioriterats för att skapa en stadsdel som stödjer Horsens starka profil som kultur- och upplevelsestad och där man samtidigt tar hänsyn till hållbarheten.

Området ska bland annat få en ny hamnkanal, promenadområden och integrerat högvattensskydd, infrastruktur och offentliga rekreationsområden. Stadsdelen kommer att bestå av olika typer av bebyggelse med en speciell identitet och arkitektur av hög kvalitet: Karréen, Kanalhusene, Havnehusene och Pynten.


PROJEKTINFORMATION

ORT
Danmark

PERIOD
2016–2022

KUND
Torntoft & Mortensen

TJÄNSTER

  • Projektering av byggnader, hamnanläggning och vägar
  • Rådgivning i samband med rivning av byggnader, ledningsomläggningar, jordhantering och miljöförhållanden.
  • Rådgivning i samband med myndighetsbehandling av projektet.

Kontakta oss

Jens Erik Beuchert
Project Director
Buildings, South and Funen, Denmark

Tel: +45 56401710

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN