Lärande i inspirerande miljöer med fokus på hållbarhet

Foto: AART Architects

Lärande i inspirerande miljöer med fokus på hållbarhet på agendan när Skara fick en ny högstadieskola. COWI fick förtroendet att projektera den nya skolan.

Under 2011 genomförde Skara Kommun en arkitekttävling för en ny 7-9 skola på centralt belägna Teglagärdet. Den danska arkitektbyrån AART Architects vann tävlingen. Den nya skolan omfattar cirka 11 000 kvm och ersätter en befintlig skola som revs. Högstadieskolan byggdes utifrån de senaste kraven och forskningen när det gäller pedagogik, miljökrav och energianvändning och miljöklassas enligt Miljöbyggnad Silver.

Ett stort och komplext uppdrag där COWI kom in som teknisk rådgivare och konsult och tillhandahöll tjänster inom samtliga teknikdiscipliner.


PROJEKTINFORMATION

ORT

Skara

PERIOD

20112017

KUND

AART Architects

TJÄNSTER
 • Teknisk rådgivare och konsult
 • Projektledning
 • Byggkonstruktion
 • El
 • VVS
 • Mark
 • VA
 • Miljö
 • Akustik
 • Fukt
 • Brand

Kontakta oss

Christian Appelgren
Chief Project Manager
Buildings, Sweden

Tel: +46 108501332

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN