Banbrytande digitalt samarbete

Vägar och gator Lösningar

E18 Rugtvedt–Dørdal är ett tvärvetenskapligt och komplext projekt, med bland annat 26 broar/konstruktioner och 16,5 kilometer fyrfilig motorväg, geotekniska och ingenjörsgeologiska utmaningar och ett mycket spännande hanteringssystem för ytvatten.

Vägprojektet har blivit ett föregångsprojekt för tvärvetenskapligt digitalt samarbete. Projektet är en totalentreprenad, vilket innebär att entreprenören bygger medan projekteringen och omregleringen pågår. Projektet har en mycket ambitiös tidsplan och BIM-modellen har därför blivit avgörande för att man ska kunna se framåt och säkerställa att projekteringen inte hindrar entreprenörens arbete längre fram.

Modellen är också ett ovärderligt verktyg för samarbete eftersom projektgruppen från COWI jobbar över landsgränserna – i Danmark, Indien och på flera norska kontor. Verktyget möjliggör en effektiv och tids- och kostnadsbesparande arbetsprocess som också avsevärt minskar möjligheterna för felprojektering, samtidigt som den säkerställer effektiv medverkan och effektivt samspel i alla projekteringens led.

Förutom huvudvägen E18 ska ungefär 77 mindre vägar projekteras och byggas. Det innebär sprängning och hantering av cirka 3 miljoner m³ sprängmassa, och flyttning av 1,5 miljon m³ jordmassa.

Tilldelningen av vägutbyggnaden för sträckningen E18 Rugtvedt–Dørdal gjordes enligt metoden Best Value Procurement. Det var första gången som denna metod användes i ett norsk projekt.


PROJEKTINFORMATION

ORT
Telemark, Norge

PERIOD
2017-2019

KUND
BetonmastHæhre/ PNC-Norge
Byggherre: Nye Veier

TJÄNSTER

 • Vägplanering
 • Trafikplanering
 • Områdesplanering
 • Landskapsarkitektur
 • Transport
 • Miljö
 • Geoteknik
 • Vatten och avlopp (VA-teknik)
 • Ytvattenshantering
 • Byggplan
 • Bullermätningar
 • Tunnel
 • Bro
 • Natur och växtlära
 • BIM
 • Projektledning
 • Översvämningsskydd

Kontakta oss

Frode Geir Bjørvik
Project Director
Transport and Urban Planning, Norway

Tel: +47 40616717

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN