COWI uppnår det bästa resultatet och den starkaste orderboken någonsin

28.02.2018

2017 har varit ett framgångsrikt år för COWI – med det bästa resultatet och den starkaste orderboken någonsin. En gynnsam inköpsposition och ökad marknadsnärvaro i Sydostasien stärker prognosen om fortsatt tillväxt fram till 2020.

Konsultföretaget COWI gjorde fortsatt stora framsteg 2017: omsättningen blev 6 151 miljoner DKK och resultatet visade tillväxt för 14:e året i rad. COWIs resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 448 miljoner DKK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 7,3 procent och en EBIT-marginal på 4,4 procent. Dessutom ökade företagets kassaflöde med 99 procent till 453 miljoner DKK.

CEO Lars-Peter Søbye är nöjd med resultaten:

– Två år in på vår strategiperiod fram till 2020 ser vi tydliga framsteg för alla parametrar, och verksamheten uppfyller utan tvekan de förväntningar som vi har formulerat. Vi har uppnått organisk omsättningstillväxt med 4 procent exklusive valutakurseffekter, vilket är väldigt bra för den här branschen. Vi ser också förbättringar på intäktssidan och vi har lyckats åstadkomma en historiskt stor ökning av kassaflödet. Det stärker vår ekonomiska flexibilitet och gör att vi är väl förberedda inför nya förvärv, säger han.

På jakt efter nya förvärv

Utveckling och tillväxt genom förvärv står högt på COWIs prioritetslista för 2018. COWI har inga skulder, förvärvskapaciteten är över en miljard DKK och den ekonomiska flexibiliteten har stärkts, och därmed är företaget väl rustat för att investera i nya tjänster och förvärva nya verksamheter. Lars-Peter Søbye betonar dock att förvärv aldrig kan tvingas igenom:

– På våra hemmamarknader i Skandinavien, Storbritannien och Nordamerika letar vi alltid efter lämpliga förvärv, och när rätt möjlighet dyker upp agerar vi snabbt. Men det är viktigt att det finns en kulturell gemenskap och att vi köper kompetens som stärker vår befintliga verksamhet, säger han och fortsätter:

– Vårt förvärv av Projektbyrån i Stockholm i april 2017 är ett bra exempel. Det har gått väldigt snabbt att integrera den verksamheten i COWI, och förvärvet har verkligen stärkt vår kompetens inom projektledning. Projektbyrån levererar fina resultat och var avgörande när vi vann det prestigefyllda renoveringsprojektet för Kungliga Operan i Stockholm.

Stärkt position i Sydostasien

Urbaniseringen och behovet av infrastruktur är fortfarande den viktigaste trenden som driver COWIs verksamhet framåt. Ett exempel är att COWI vann kontraktet för tunnelbanelinjen Fornebubanen, Norges största infrastrukturprojekt på 20 år. COWI ingick också i det joint venture-samarbete som vann kontraktet för Canakkale 1915-bron i Turkiet, som kommer att bli världens längsta hängbro.

Urbaniseringen skapar också goda förutsättningar för COWIs globala verksamhet, vars främsta fokus är specialiserade tjänster inom broar, tunnlar och marina konstruktioner. På det området är COWI nu en av de fem främsta aktörerna i världen. I Sydostasien finns ett mycket stort behov av lösningar som förbättrar de nya jättestäderna. Det kan till exempel handla om att leda ned trafiken under jord genom tunnelbanelinjer och tunnlar, eller att skapa smarta avloppssystem.

– Det här är anledningen till att den regionen också är en av våra stora tillväxtmarknader. 2017 lyckades vi etablera en gedigen plattform i Singapore, där vi har fysisk närvaro i form av ett eget kontor. Singapore är nu en av världens mest hållbara städer, och vi är väldigt glada över att få bidra till den här utvecklingen genom den stora dräneringstunneln, Deep Tunnel Sewage System, som vi vann kontraktet för 2017. Singapore blir en språngbräda för vår fortsatta utveckling på marknaden i hela Sydostasien, säger Lars-Peter Søbye och avslutar med några positiva prognoser för hela verksamheten under de närmaste åren:

– Vi arbetar med några av de allra största prestigeprojekten i alla våra sektorer och marknader. Dessutom är vår orderbok är större än någonsin, så vi kan se fram emot fortsatt god tillväxt fram till 2020.

Nya, stora projekt 2017

Under 2017 vann COWI flera nya, stora projekt:

I Danmark vann COWI kontraktet för detaljprojektering av upprustningen av järnvägssträckan Ringsted-Korsør. COWI är också kundkonsult för det nya sjukhusprojektet BørneRiget, som ska fungera som en helt ny avdelning för barn, ungdomar och nyblivna mödrar vid universitetssjukhuset i Köpenhamn. Dessutom vann COWI två stora nya projekt i stadsdelen Carlsberg Byen, inklusive bostäder i låghus och ett höghus på över 80 meter.

I Sverige vann COWI det prestigefyllda kontraktet för att renovera Kungliga Operan i Stockholm och kontraktet för den första projektfasen av Östlig förbindelse, även det i Stockholm. COWI har också fått i uppdrag att designa fundamentet för ett nytt fossilfritt kraftvärmeverk i Västerås för energibolaget Mälarenergi, för att på så sätt bidra till bolagets gröna omställning fram till 2020.

I Norge har COWI fått det viktiga uppdraget att återuppbygga regeringskvarteren i Oslo. Dessutom vann COWI två stora infrastrukturprojekt: Norges största infrastrukturprojekt på 20 år, tunnelbanelinjen Fornebubanen, samt projektering av sträckan Bjørum-Skaret på väg E16, vilket bidrar till säkrare och effektivare transporter på denna huvudväg mellan Oslo och Bergen.

Utanför Skandinavien har COWI bland annat ingått sitt största vattenkontrakt hittills: Inom ramen för ett joint venture-samarbete ska COWI bidra med rådgivning och teknisk support till den brittiska myndigheten Department for International Development (DFID) i deras arbete med att stärka det internationella samarbetet inom vattenförvaltning i SADC-länderna i södra Afrika. COWI ska också delta i arbetet med att bygga världens längsta hängbro, Canakkale 1915-bron i Turkiet. Slutligen har COWI också vunnit en unik order i Kina för att öka flexibiliten i kraftverken åt ett av landets största energibolag, Huaneng Power International.

Kontakta oss

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018