Stora investeringar för bättre sanitet i Afrikas storstäder

COWI leder implementeringen av Lusaka Sanitation Programme (med flera finansiärer) och andra stora program för sanitet i stadsmiljö i Afrika söder om Sahara. Målet är att förbättra folkhälsan.

06.03.2017

I Zambias huvudstad Lusaka har den snabba befolkningstillväxten och den begränsade kapaciteten lett till att mycket stora delar av stadens befolkning bor i kåkstäder.

Endast 10-15 procent av befolkningen har tillgång till det nuvarande avloppssystemet, och det innebär ett stort hot mot miljön och folkhälsan.

Men nu är en förändring på gång. Med finansiering från Europeiska investeringsbanken (EIB), KfW, Världsbanken, Afrikanska utvecklingsbanken och Zambias regering har LWSC (Lusaka Water and Sewerage Company) beslutat att investera nästan 240 miljoner euro i infrastruktur för avloppsvatten i den tätbefolkade staden under de närmaste fem åren. COWI har valts ut för att leda projektimplementeringen i ett konsortium med samarbetspartners enligt ett kontrakt med EIB.

– Sanitetstjänster är en av de mest förbisedda men nödvändiga delarna av alla städers infrastruktur. De är avgörande för folkhälsan och miljösituationen, och har en positiv inverkan på produktiviteten eftersom de förbättrar människors hälsa. Kort sagt innebär investeringarna en stor förbättring av de allmänna levnadsvillkoren, säger Karsten Vesth-Hansen, Project Director på COWI.

En fokusförändring: från vatten till sanitet

Bland de anläggningar som ska byggas inom Lusaka Sanitation Programme finns två avloppsreningsverk med biologiska bäddar, 520 km avloppsledningar, tio decentraliserade avloppsreningssystem (DEWATS), 100 offentliga toaletter och cirka 12 000 lokala sanitetsenheter. Sammanlagt förväntas den del av befolkningen som har tillgång till avlopp att fördubblas från den nuvarande nivån.

Stephen Dollery, COWI:s teamledare i Lusaka, har arbetat med en rad vatten- och sanitetsprojekt i utvecklingsländer. Han är övertygad om nyttan med att fokusera på sanitet:

– Under de år jag har arbetat med vattenförsörjnings- och sanitetsprojekt i utvecklingsländer, har vatten- och avloppsverk, lokala myndigheter och regeringar främst fokuserat på vattenförsörjning, eftersom det har uppfattats som ett mer akut behov och ger större avkastning. Det har ofta inneburit att de knappa resurserna inte har räckt till att även ta itu med sanitetsbehoven, med svåra följder för miljö och folkhälsa. Det här projektet innebär en välkommen förändring, säger Stephen Dollery.

Andra stora sanitetsprojekt

Förutom sanitetsprojektet i Lusaka implementerar COWI för närvarande två andra stora stadssanitetsprojekt i Afrika söder om Sahara: i Nairobi i Kenya och i Mwanza i Tanzania.

– Urbaniseringen i utvecklingsländerna går oerhört snabbt, och äntligen ser vi att regeringar och finansieringsinstitut börjar fokusera mer på sanitet i Afrikas storstäder. Vi väntar oss att den trenden kommer att fortsätta, så att både folkhälsan och produktiviteten ökar, säger Karsten Vesth-Hansen.

FAKTA

Förbättrad sanitet finns bland FN:s nyligen antagna mål för hållbar utveckling (6.2): att ”senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet och hygien och att ingen behöver uträtta sina behov utomhus. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt behoven hos kvinnor och flickor samt människor i utsatta situationer”.

2015 hade 4,9 miljarder människor i världen tillgång till god sanitet, medan 2,4 miljarder inte hade det. 2015 hade 68 procent av världens befolkning tillgång till god sanitet, jämfört med 59 procent år 2000. Osäker hantering av avföring och avloppsvatten utgör dock fortfarande en stor risk för folkhälsa och miljö.

PROJEKTINFORMATION

Lusaka Sanitation Programme, konsult för projektimplementering

PERIOD:
5 år

Upphandlande myndighet:
Europeiska investeringsbanken, EIB

Finansiering för teknisk assistans:
Investeringsanslag (subventionsram)

Initiativtagare:
Lusaka Water and Sewerage Company, LWSC

Konsortium:
COWI A/S (projektimplementeringsledare), PM Group och Artelia

Kontakta oss

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018