Foto: London Array

Ny designdatabas för havsbaserad vindkraft sänker kostnaderna

2018-01-23 / Martin Kelm

Innovativ programvara behövs för att möta den ökande kommersiella efterfrågan på marknaden för havsbaserad vindkraft. Under arbetet med världens största havsbaserade vindkraftpark, London Array, stötte vi på patrull med de enorma datamängderna. Det var ett problem som vi var tvungna att lösa. 

Branschen för havsbaserad vindkraft är under förändring: de tidigare kraftiga subventionerna är borta, och nu måste energiproduktionen ske på kommersiellt gångbara villkor under konkurrens. Det innebär att de totala utjämnade kostnaderna för att producera energi (LCOE) måste sänkas samtidigt som projekten blir ännu mer komplexa – och leverantörskedjan måste bidra med nya, innovativa lösningar.

MAXIMAL NYTTA AV DINA DATA MED COPILOD 

Behovet av innovativa lösningar var också tydligt när COWI ledde detaljplaneringen av den havsbaserade vindkraftparken London Array under åren 2009-2012. 

Det kändes som att vi vadade i enorma mängder data, och vi behövde verkligen komma på ett mer effektivt sätt att hantera dem för att kunna uppfylla kundens kommersiella krav. 

Genom massor av hårt arbete och noggrann testning utvecklade vi COPILOD – en mycket komplex programvaruplattform där all grundinformation, beräkningar och resultat för designprojektet lagras så att det går att direktgenerera designritningar och rapporter. 

Plattformen kompletteras med två stödsystem: COSPIN och COWAL. COSPIN skapar skript för de geotekniska designkontrollerna, integrerat med COPILOD. COWAL genererar vågbelastningar för vindturbinen. 

FEM GÅNGER SNABBARE

I London Array-projektet insåg vi att COPILOD gjorde att vi kunde generera designritningar och rapporter av hög kvalitet väldigt snabbt. Det gick åt betydligt mindre tid till att skapa fundamentdesignerna, eftersom ändringar som tidigare tog flera dagar att utföra nu kunde göras på ett par minuter. Tack vare verktyget kunde vi producera fundamentdesigner fem gånger snabbare än tidigare, vilket minskade kostnaderna och resursbehovet med upp till 80 %. Ingenjören sitter fortfarande bakom spakarna i projektet, men COPILOD gör allt det manuella, monotona jobbet.

Vi kan producera fundamentdesigner fem gånger snabbare än tidigare, vilket minskar kostnaderna och behovet av produktionsresurser med upp till 80 %. 
Martin Kelm Project Director, COWI

Den automatiserade processen ger också ritningar av hög kvalitet och optimerar designen så att det går åt mindre stål för att tillverka fundamenten.

Ständiga förbättringar

Mitt team och jag har utvecklat COPILOD för att hantera de enorma datamängder som krävs för att designa framtidens vindkraftparker på ett effektivt sätt, och vi strävar ständigt efter förbättringar.

Under de senaste åren har vi använt COPILOD i stora havsbaserade vindkraftsprojekt som Merkur och Albatros i Tyskland, och vi fortsätter att utveckla och förbättra våra digitala verktyg för marknaden för havsbaserad vindkraft.

Enhetlig, central lagring av alla relevanta projektdata är grunden för all vidareutveckling av plattformen. 

OM EXPERTEN

Mitt expertområde är ståldesign för fundament till havsbaserad vindkraft.

Havsbaserad vindkraft har alltid fascinerat mig. Det är ett relativt nytt teknikområde med många utmaningar. Jag vill göra skillnad och bidra till den förnybara energisektorn. En annan drivkraft är att det här området ger goda möjligheter att jobba internationellt, träffa spännande människor, jobba i multinationella team och bli inspirerad av olika kulturer.

London Array-projektet är definitivt höjdpunkten i min karriär så här långt. I projektet jobbade jag tillsammans med kollegor från Tyskland, Storbritannien och Danmark. 

Kontakta oss

Martin Kelm
Project Director
Marine and Foundation Engineering, Germany

Tel: +49 1705006159