MODERN FLYGPLATS MED INNOVATIVA ENERGILÖSNINGAR

Flygplatser Lösningar

Projektet omfattar en modernisering av Norges näst största flygplats och har gett de resande bättre plats och en modern byggnad. När projektet inleddes hade terminalens teoretiska kapacitet överskridits med god marginal. Dagens Terminal 3 är ny och modern, ritad av Nordic – Office of Architecture, och med spårvägen som en integrerad del. Byggnaden är dimensionerad för 7,5–10 miljoner resande om året, och består av en centralbyggnad och en pir, med en total yta på cirka 66 000 m².

Terminal 3 ska fungera som utrikesterminal men ska också ta hand om en del inrikestrafik. COWI och dess partner i Team_T3 har projekterat förprojekt och detaljprojekt till den nya terminalen och ändringar av den befintliga terminalen.

Projektet omfattar också innovativa energilösningar, med en kylanläggning som lagrar kylenergi med hjälp av fasförändringsteknik. Energi som lagras i 44 000 små plastceller fyllda med en modifierad saltvattensblandning gör att den nya kylanläggningen kan dimensioneras med halv kapacitet.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Bergen, Norge

PERIOD
2010-2018

KUND
Avinor AS

TJÄNSTER

 • IKT
 • VVS
 • Brand
 • SHA och risk
 • Högspänning
 • Energi
 • Akustik
 • Miljö
 • Inomhusmiljö
 • Avfallshantering
 • Kvalitets- och säkerhetsansvar och projektsupport.

Kontakta oss

Christian Skjønnelien
Senior project leader
Buildings Oslo, Norway

Tel: +47 90840054

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN