Bättre kommunikationer i pärlflodens delta

Pärlflodens delta är ett av Kinas mest tätbefolkade områden. Den snabba tillväxten i regionen har lett till ett behov av bättre infrastruktur mellan städerna i deltat: Hongkong, Shenzhen, Guangzhou, Zhongshan, Zhuhai och Macao. Infrastrukturen kommer att binda samman städerna till en jättestad med över 50 miljoner invånare.

Den fasta förbindelsen Hongkong–Zhuhai–Macao är 50 kilometer lång och består av flera broar, två konstgjorda öar och en sex kilometer lång nedsänkt tunnel.

Tunneldelen är världens längsta nedsänkta vägtunnel. Den består av två borrade rör med tre körfält i vardera riktningen. 33 tunnelelement konstruerades och monterades, med mått på upp till 180 m x 38 m x 11 m och en vikt på 72 000 ton. Tunnelelementen utformades med en betongstruktur som säkrar vattentätheten på ett liknande sätt som andra långa nedsänkta tunnlar, till exempel Öresundstunneln mellan Danmark och Sverige och Busan-Geoje-tunneln i Sydkorea.

Tunneln är planerad att öppnas för trafik 2018.

PROJEKTINFORMATION

PLATS:

Hongkong

PERIOD:

2010-2018

KUND:

Ett joint-venture-samarbete som leds av CCCC (China Communication Construction Company)

COWIS TJÄNSTER:
  • Konceptdesign
  • Preliminär design
  • Teknisk support före anbudsfasen
  • Anbudsutformning
  • Inspektion av jordmånsutredning
  • Detaljplanering

Kontakta oss

Tommy Olsen
Major Tunnels Market Director / Head of Sustainability Transportation International
Tunnels and Underground Infrastructure, Denmark

Tel: +45 28431017

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN