fyra tunnelbanelinjer i Doha-regionen

Tunnelbanan i Doha kommer att ha fyra linjer som löper inom Doha-regionen.

Linjerna kommer att gå både under och ovan jord (i upphöjda konstruktioner), och dessutom ingår ett antal broar och vägöverfarter.

Det kommer att finnas anslutningsmöjligheter till olika stadsdelar, kontors- och bostadsområden i hela staden. COWI skapar hållbara betongkonstruktioner för att tunnelbanan ska kunna bidra till god mobilitet i staden under många år framöver.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Qatar

PERIOD
2013–2018

KUND
Qatar Rail, ISG

TJÄNSTER

  • Anbudsutformning
  • Preliminär design
  • Detaljplanering
  • Geologiska och hydrogeologiska förhållanden
  • Arkitekturdesign
  • Mekaniska och elektriska installationer
  • Design av anläggningsarbeten
  • Hållbarhetsutvärdering
  • Stöd under byggfasen

Kontakta oss

Morten Collin
Senior Project Director
Tunnel and Utility Services, Qatar

Tel: +45 56402818

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN