FÖRBEREDER HAMNOMRÅDE FÖR storslagen STADSUTVECKLING

Foto: Kjell Inge Søreide
Förorenade områden Lösningar

Ända sedan 1920-talet har området som är känt som silokajen på Odderøy varit en central del av hamnverksamheten i Kristiansand. Kajen var viktig i sjöfarten till Amerika, både då fartygen från den norske Amerikalinjen fraktade korn till staterna och då Sydamerikalinjens båtar reste med klippfisk till Sydamerika. Nu är området känt under ett annat namn – Kanalbyen – och ska inrymma bostäder och företagsbyggnader i ett storslaget stadsutvecklingsprojekt.

Hamnverksamheten har dock lett till att delar av området är förorenat och åtgärder har vidtagits för att minska miljörisker och exponering för människor. COWI bistår med kartläggning av föroreningar i marken och utarbetar åtgärdsplaner för jord- och sedimentmassor på ett områden om cirka 32 000 m².

COWI bistår med planerna för behandling både av sediment i havet och av jordmassor på land. Alternativ användning av massorna i åtgärdsområdet har varit en viktig del av projektet. Massorna sorteras innan de rena massorna transporteras ut från området för att användas fritt. Lättare förorenade massor har använts för lämpliga ändamål i åtgärdsområdet och har bidragit till god ekonomi i projektet.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Kristiansand

PERIOD
2016-2019

KUND
Kanalbyen Eiendom AS/J.B. Ugland Entreprenør AS

TJÄNSTER

  • Miljöåtgärder och -planer
  • Förorenad mark och sediment

Kontakta oss

Tor Egil Larsen
Miljørådgiver
Enviroment and waste

Tel: +47 99518222

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN