Säker hantering av förorenade material

Enghave Brygge i Köpenhamn är ett område som utvecklas snabbt och man ska nu bygga cirka 1 200 bostäder och flera företagsfastigheter i det som ska bli en modern och exklusiv kanalstad.

Först finns det dock en rad utmaningar som måste lösas. Bland annat har man konstaterat en mängd olika föroreningar på utvecklingsområdet, däribland deponerat avfall och metall- och tjärförorenad jord. Jord och vatten är också förorenade av diverse lösningsmedel och flera typer av oljeprodukter, slagg och flygaska.

Den påverkade jorden och grundvattnet ska tillsammans med deponerade förorenade material hanteras miljövänligt. I samband med detta har COWI hjälpt till att färdigställa området till försäljning genom att söka efter föroreningar i jord, vatten och byggnader. Man har också underlättat för rivning av byggnaderna och optimerat återvinningen av rena byggnadselement i det efterföljande förberedelsearbetet.

Stora delar av överskottsmaterialet från förberedelsearbetet används i olika landåtervinningsprojekt, där det byggs bostäder. Det har bidragit till väsentliga besparingar i förhållande till om ursprungligen rena friktionsmaterial skulle ha använts, vilket var planen i projektets tidiga fas.


PROJEKTINFORMATION

ORT
Köpenhamn, Danmark

PERIOD
2006–pågår

KUND
JM Danmark A/S och CG. Jensen A/S

TJÄNSTER

  • Miljötekniska undersökningar av jord, grundvatten och porluft
  • Återvinning av överskottsmaterial och byggdelar
  • Myndighetsarbete i förhållande till Köpenhamns kommun, Region Hovedstaden och Trafikstyrelsen
  • Grundvattenhantering
  • Utsläppskontroll och tillstånd
  • Genomförande av alla saneringsarbeten i samband med projektgenomförandet
  • Säkring av inomhusklimat i bostäder
  • Miljökonsekvensbeskrivning

Kontakta oss

Troels Wenzel
Market Director
Waste and Contaminated Sites, Denmark

Tel: +45 56401667

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN