En ny metod för hållbar vattenrening håller på att ta form

21.03.2018

En ny hållbar metod för att rena förorenat grundvatten håller på att utvecklas i en doktorandstudie på COWIs avdelning Waste and Contaminated Sites. De viktigaste fördelarna:
1) Inga kemikalier eller bakteriekulturer tillsätts och 2) inget grundvatten behöver extraheras.

I flera år har forskning pågått för att ta fram ett billigare, mer hållbart sätt att rena förorenat grundvatten, och nu börjar resultaten ta form.

Projektet leds av doktoranden Bente Højlund Hyldegaard vid COWIs avdelning för avfall och förorenade områden.

Så här fungerar metoden: Grundvatten som förorenats med cancerogena klorerade lösningsmedel renas med hjälp av en elektrisk ström. Rent praktiskt innebär detta att man skapar elektrokemiska zoner i grundvattnet genom att montera elektroder i själva grundvattenmagasinet.

– Metoden är enkel att implementera. Inga kemikalier eller bakteriekulturer tillsätts, och inget grundvatten behöver extraheras. Dessutom förväntas den bli billigare och mer hållbar än de förebyggande åtgärder som används i dag, säger Bente Højlund.

En forskningsstudent med stor talang

Danmarks utbildnings- och forskningsminister Søren Pind beviljade nyligen resestipendier till ett värde av 200 000 danska kronor till tjugo av Danmarks bästa forskningsstudenter.
Ett av stipendierna tilldelades Bente Højlund Hyldegaard.

Avdelningschefen Torben Kristiansen säger:

– COWI och alla som jobbar här är väldigt stolta över det här erkännandet som Bente fått. Vi ser det också som ett erkännande av avdelningens innovativa arbete med att skydda grundvatten- och jordmånskvaliteten.

Fortsatta studier i USA

Bente kommer att använda stipendiet till en resa till USA, där hon får möjlighet att diskutera och studera jord- och grundvattensanering med de främsta forskarna vid Northeastern University och andra institutioner.

– Det här stipendiet ger mig tillgång till den senaste kunskapen inom mitt forskningsområde: dels en djupgående förståelse av de mekanismer och processer som möjliggör nedbrytning av klorerade lösningsmedel i de elektrokemiska zonerna, dels kunskap om hur detta kan bli en del av lösningen på ett aktuellt miljöproblem, säger hon.

Om EliteForsk-resestipendierna

Det danska utbildnings- och forskningsdepartementet sponsrar initiativet EliteForsk som syftar till att stärka och stödja Danmarks duktigaste och mest talangfulla forskare. Initiativet ska bidra till att öka medvetenheten om deras forskningsresultat och till att framhålla dem som förebilder för andra som är på väg att inleda en forskningskarriär.

EliteForsk-resestipendierna har ett totalvärde på 200 000 danska kronor. Syftet med dem är att erbjuda landets allra bästa doktorander möjligheter till längre studiebesök på några av världens främsta forskningsinstitutioner.

Varje år delas tjugo EliteForsk-resestipendier ut till begåvade doktorander i hela Danmark. Alla danska universitet deltar i programmet

Kontakta oss

Torben Kristiansen
Vice President
Waste and Contaminated Sites, Denmark

Tel: +45 56402198