INNOVATIV INSTALLATION KAN FRAMSTÄLLA TRE GÅNGER MER ENERGI ÄN TRADITIONELLA SOLCELLER

2019-04-04

I danska Århus inleds just nu ett av de största smart city-projekten i norra Europa. I centrum står ett bostadsområde som tillhör allmännyttan och som ska utrustas med nya, intelligenta energisystem. Dessa ska hjälpa Århus fram mot målet att bli en klimatneutral kommun till år 2030.

Något väldigt speciellt händer i Trigeparken strax norr om Århus. Bakom byggnadsställningarna pågår ett radikalt renoveringsprojekt som ska ge de sex kvarteren ett enormt lyft, både vad gäller arkitektur och energieffektivitet.

Hyreshusen ingår också i det storskaliga, EU-finansierade klimatprojektet READY. Syftet med projektet är att utveckla och testa gröna tekniker och skapa nya, klimatvänliga standardnormer. Det är ett samarbete mellan kommunen, fastighetsägaren Ringgården, Århus universitet och ett antal företag.

”READY är ett helt unikt partnersamarbete där aktörer från både den privata och den offentliga sektorn gemensamt försöker bygga en hållbar framtid för Århus kommun”, säger Bünyamin Simsek, kommunalråd för teknologi och miljö i Århus. ”Den här typen av samarbete är en förutsättning för den gröna revolutionen och för att vi som stad ska kunna nå våra klimatmål och bereda vägen för en framtid med 100 procent förnybar energi.”

FRAMTIDENS VÄRME OCH ENERGI PRODUCERAS LOKALT

Inom ramen för READY-projektet installeras nu en mycket speciell energiteknik i sex av Ringgårdens flervåningshus på Trige Parkvej. Det är en solcellsinstallation som kan framställa cirka tre gånger så mycket energi som traditionella solceller.

Dessa kan absorbera cirka 20 procent av energin i solljus, men de nya PTVT-panelerna som är framtagna av Racell Saphire kan absorbera upp till 90 procent.

Med tanke på utmaningar kring förbrukning och kapacitet har man även utvecklat en helt ny batterilösning för READY, berättar Reto Michael Hummelshøj, projektledare för READY inom COWI.

”Normalt produceras mest energi mitt på dagen, då de flesta inte är hemma och efterfrågan är låg”, säger han. ”Därför har vi tillsammans med Lithium Balance utvecklat en smart batterilösning som kan lagra överskottsenergin från solcellerna och tillhandahålla den då lägenhetsinnehavarna kommer hem och behöver elektricitet och värme. På så sätt kan vi koppla ihop produktionen med förbrukningen och göra kvarteren till stor del självförsörjande på grön energi.”

ALLMÄNNYTTIGA FASTIGHETSÄGARE LEDER VÄGEN MOT EN GRÖN FRAMTID

Allmännyttan har en enorm potential för grön revolution, så allmännyttiga fastighetsägare i hela Danmark har en viktig roll att spela vad gäller att införa hållbara lösningar och testa nya energilösningar.

”Vi har bidragit till att möjliggöra innovativ utveckling under många år, genom att stödja praktiska åtgärder som energirenoveringar och nya energilösningar som också har en global dimension”, säger Ringgårdens direktör Palle Jørgensen.

”Renoveringen i sig själv kommer att ge betydligt lägre energikostnader för de boende på Trige Parkvej. Sedan tillkommer READY som en bonus. Vi tänker oss att solcellerna ska ge elektricitet både till de enskilda lägenheterna samt till gemensamma utrymmen och tvättstugor.”

Trigeparken är den första energirenoveringen av allmännyttiga bostäder inom ramen för READY. I vår kommer nästa steg då fler renoveringsprojekt påbörjas i Århus.

OM READY-PROJEKTET

Århus kommun strävar efter att ta ledningen i den gröna revolutionen och bli koldioxidneutral fram till 2030 genom att bidra till de globala klimatmålen. Därför har Århus gått med i smart city-projektet READY som inleddes 2014. READY har en EU-budget på cirka 143 miljoner DKK och fokuserar på energieffektivitet. Syftet är att göra städerna till aktiva samarbetspartners i den gröna revolutionen.

READY står för Resource-efficient cities implementing advanced smart city solutions (resurseffektiva städer som använder avancerade smart city-lösningar). I Århus bygger detta på ett antal energiprojekt där man testar vitt skilda, nya tekniker för förnybar energi och minskad energiåtgång. Dessa tekniker integreras med varandra med hjälp av smart styrning och energilagring.

Projektet samordnas av COWI A/S och omfattar fler än 20 samarbetspartners från fem olika länder – Danmark, Sverige, Österrike, Frankrike och Litauen. Svenska Växjö och danska Århus är uppvisningsstäder för de lösningar som utvecklas inom projektet.

Tio samarbetspartners finns i Århus:

  1. COWI AB
  2. Århus kommun inklusive AffaldVarme Aarhus (AVA)
  3. Århus universitet
  4. Fastighetsägaren Ringgården (allmännyttigt bostadsföretag)
  5. Kamstrup A/S
  6. Racell Saphire Aps
  7. Danfoss A/S
  8. Lithium Balance A/S
  9. Dansk Fjernvarme (fjärrvärme)
  10. E.ON Danmark A/S

Kontakta oss

Reto Michael Hummelshøj
Chief Project Manager
District Heating, Denmark

Tel: +45 29647160