Martin bygger barnsjukhus i Rwanda

2019-04-26

Att få byggt ett barnsjukhus i Rwanda, det är något Martin Skilbred på COWI planerar att göra de kommande åren. Han driver just nu ett projekt genom Ingenjörer utan gränser, och kommer i slutet av april resa till Rwanda för ett första platsbesök.

Att rusta upp den befintliga infrastrukturen för en förlossningsklinik på Tanzanias landsbygd med en mer tillförlitlig vatten- och elförsörjning, och att bygga Tanzanias första fristående akutmottagning med solceller och batterilager. Det är exempel på två projekt som Martin Skilbred tidigare har varit involverad i tillsammans med biståndsorganisationen Ingenjörer utan gränser.

Martin Skilbred arbetar som uppdragsledare inom industri på COWI. Men sedan 2014 har han även arbetat ideellt med olika sjukhusprojekt i östra Afrika.

– Det är givande och lärorikt att få arbeta i andra delar av världen, där självklara förutsättningar som vi har i Sverige är otänkbara. Det känns bra att få använda mina kunskaper till en annan typ av nytta än vad jag är van vid.

Nu driver han ett nytt projekt, med stöd från Ingenjörer utan gränser, med målet att bygga ett nytt sjukhus i en förort till Kigali i Rwanda.

– Efter flera diskussioner med Therance Ndsinga, en tidigare kurskamrat från Chalmers, så bestämde vi oss för att bygga ett barnsjukhus. Både viljan och behovet finns, säger Martin Skilbred.

Therance Ndsinga bor i Kigali och talar det lokala språket kiswahili, så projektet har en stark lokal förankring, vilket underlättar.

Förstudien ska visa samhällsnyttan

Martin Skilbred leder den tre personer starka projektgruppen från Ingenjörer utan gränser. Projektet befinner sig just nu i ett inledande skede där de arbetar med att ta fram en förstudie. Den 27 april reser projektgruppen till Kigali för ett första möte med kunden och studera förutsättningarna för utförandet. Under besöket ska de träffa kommunen och besöka två befintliga barnsjukhus. Ambitionen är att en del av sjukhuset ska vara utbildande och därför kommer de även att besöka en grundskola.

Förstudien ska lägga grunden för fortsatt projektering och byggande av ny vård- och utbildningsverksamhet. Förstudien ska klargöra behov och samhällsnytta, samt de ingenjörsmässiga möjligheterna. Studien ska också ge struktur över de finansiella förutsättningarna för genomförandet.

– Det är väldigt kul att få använda mina kunskaper till projekt utanför Sverige. Det finns inte regelverk och strukturer på samma sätt som här, utan där handlar det mest om hur ett problem ska lösas på bästa sätt efter givna förutsättningar. Vi ställs ofta inför helt andra utmaningar än vad vi är vana vid i Sverige, säger Martin Skilbred.

Budget för hela projektet är inte satt ännu, först när förstudien är klar tas det fram en sådan, och då förväntas privata stiftelser och aktörer stå för finansieringen av utförandet av projektet. COWI är en av sponsorerna.

Bredd i arbetslivet

Genom sitt engagemang ser han en tydlig synergi genom att arbeta med både projekt i Sverige och utomlands. På COWI arbetar han just nu bland annat med kraftförsörjningar åt Göteborg Energi, en solcellsanläggning i Kongo-Kinshasa och som kursledare i matematik och fysik på en yrkeshögskola i Varberg.

– Det är fantastiskt att få denna bredd i arbetslivet, det är en av styrkorna med att arbeta som konsult. På veckorna arbetar jag med stora industrier i Sverige och på kvällar och helger jobbar jag med sjukhus i Afrika.

Om Ingenjörer utan gränser

Ingenjörer utan gränser bedriver volontärprojekt i världen, seminarier i Sverige och aktiviteter för att inspirera unga att bli ingenjörer.

Läs mer: www.ewb-swe.org

Kontakta oss