Nya vattenledningen – en långdistansare

Den nya huvudvattenledningen i Stavangerregionen i sydvästra Norge ska bli över 40 km lång – nästan lika lång som ett maratonlopp – och knyta samman sex kommuner.

17.08.2017

När den här vattenledningen av olympiska mått är klar kommer den att gå från vattenreningsverket i sjön Langevatn i Gjesdal till en reservoar i Tjensvollområdet i Stavanger. Längs vägen passerar ledningen en reservoar och 12-14 nya ventilkammare som distribuerar vattnet och reglerar vattentrycket. Ledningen kommer att kunna transportera 3 300 liter vatten i sekunden. Därmed skulle den kunna fylla Royal Albert Hall tre och en halv gång – på ett dygn.    

Konsultföretaget COWI står för konstruktionen i projektet på uppdrag av IVAR (Interkommunalt Vann-, Avløps- og Renovationsverk), ett verk som sköter vattenförsörjningen i Stavangerregionen.

– Vi har samarbetat med IVAR i tidigare projekt och de är en av landets mest effektiva vattenleverantörer, säger Jon Håvard Lien, projektledare på COWI.

Undervattenskonstruktion

Norge har ett omfattande vattendistributionssystem med 134 000 kilometer rör som förser alla i det glest befolkade landet med vatten.

Den nuvarande huvudvattenledningen i sydvästra Norge – även den konstruerad av COWI – stod klar 1997 och är 31 kilometer lång. Den nya, längre ledningen kommer att gå väster om den gamla för att säkerställa en jämn kommunal vattenförsörjning även i händelse av stora läckor eller underhållsarbete. COWI bidrar till projektet med olika typer av expertkunskaper.

– Vi är en konsultkoncern med ett 360-graderstänkande och vi erbjuder många olika typer av kompetens. I det här fallet bidrar vi med dykare, lantmätare, forskare, landskapsarkitekter och mycket mer. Det gör att vi kan hantera hela projektet: från den första designfasen ända fram till den dag då alla 40 kilometer har fyllts med friskt norskt vatten, säger Jon Håvard Lien.

Projektet är redan igång, och enligt kontraktet ska vattenledningen vara klar 2023.

Kontakta oss

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018