Amy: Det känns som en milstolpe för min karriär

”Vårt ansvar som ingenjörer är att utveckla optimala lösningar”

Amy Campbell, ingenjör på COWI, berättar om arbetet i ett av Storbritanniens största infrastrukturprojekt Lower Thames Crossing.

Nyligen deltog COWI-ingenjören Amy Campbell i en rundtur i området för Lower Thames Crossing (LTC), en ny viktig motorvägstunnel under Themsen öster om London.

– Där blev det verkligen tydligt vilken påverkan LTC kan ha på lokalområdet, och hur viktigt det är att vi tar fram den bästa möjliga lösningen för att minimera och väga upp de effekterna, säger hon.

Skapar nya möjligheter

På vägen hem från rundturen fick Amy och hennes kollegor ännu ett bevis på hur viktig den nya förbindelsen är. Vid Dartford Crossing, som i dag är den enda förbindelsen över Themsen öster om London, tog det stopp.

– Det hade skett en stor olycka och trafiken stod helt stilla. Vi fick snabbt bestämma oss för om vi skulle ta avfarten till Dartford och vänta där eller ta omvägen via centrala London och försöka komma igenom den hårt trafikerade Blackwall-tunneln.

Det Amy råkade ut för är vardagsmat för många. Dartford Crossing stängs av helt eller delvis mer än 300 gånger per år och vanligtvis tar det 3-5 timmar innan trafiken lättar efter varje stängning. Vägen är också mer olycksdrabbad än de flesta andra större vägar.

– Det vi var med om visade hur störningskänslig förbindelsen är och vilken dominoeffekt en olycka innebär för de omgivande vägarna. Antalet överfarter över Themsen förväntas öka, framför allt genom lätta och tunga lastbilar, så situationen kommer bara att bli värre om vi inte bygger en ny förbindelse. LTC är en efterlängtad förstärkning som gör systemet mer robust och skapar nya möjligheter som inte finns i dagsläget.

Magkänslan visade vägen

COWI ingår i joint-venture-samarbetet Cascade och fungerar som teknisk samarbetspartner till National Highways i det här projektet tillsammans med Arcadis och Jacobs. Det är tydligt att Amy, som har sin bas i Glasgow, inte för en sekund ångrar beslutet att bli en del av projektteamet i London.

– Det är ett oerhört spännande projekt och jag är så glad och stolt över att få jobba med det, säger hon. – Tanken var egentligen att jag skulle vara här i ett halvår, men nu har jag varit kvar i ett och ett halvt år. Det om något bevisar ju hur mycket jag trivs med kollegorna, arbetet och de möjligheter jag har fått. Flytten till London och LTC-jobbet var inte självklart, men jag vågade lita på magkänslan och det blev en milstolpe så här i början av min karriär.

Flytten till London och LTC-jobbet var inte självklart, men jag vågade lita på magkänslan och det blev en milstolpe så här i början av min karriär.
Amy Campbell

En avgörande roll

Sedan den brittiska regeringen i april 2017 tog beslutet om sträckan har teamet jobbat med att utveckla designen för projektet.

COWI är den minsta aktören i joint-venture-samarbetet Cascade, men har haft en viktig roll i det inledande designarbetet.

– Vi leder arbetet med att designa huvudförbindelsen och portalkonstruktioner och vi deltar också i andra processer, säger Amy.

Amy är utbildad civilingenjör och i LTC-projektet har hon arbetat som projektledare med en mängd olika arbetsuppgifter.

– Jag är väldigt glad att mitt jobb är så varierande. Under de första sex månaderna fokuserade jag på att förbättra designintegrationen inom hela projektteamet. Då ledde jag ett team som ansvarade för att producera en virtuell resa via förbindelsen, som publicerades tidigare i år för att ge allmänheten en bild av hur resultatet kan komma att se ut.

Ett bidrag till samhället

– Mitt arbete för COWI och med LTC har gett mig en bättre förståelse för hur viktig varje projektfas är för det övergripande resultatet. Vårt ansvar som ingenjörer är att i varje steg utmana och påverka i så många aspekter som möjligt för att få fram den optimala lösningen.

– Något av det bästa med att jobba som civilingenjör är att jag får bidra på ett positivt sätt till samhället i stort och förbättra människors livskvalitet, genom till exempel projekt som LTC.

Klicka här för mer information om Lower Thames Crossing.

Kontakta oss

Amy Campbell

Amy Campbell
Engineer
Tunnels, United Kingdom

Tel: +44 1412482410