Stor miljömedvetenhet när Landstinget i Värmland bygger ut centralsjukhuset i Karlstad

Foto: Skanska

Nybyggnad av Centralsjukhuset i Karlstad på uppdrag av Landstinget i Värmland. Beställaren ställde som krav att föreskrivna material skulle vara verifierade och bedömda av miljöklassificeringssystemet Sunda Hus. Alla material som var sämre än klass B var tvungna att särskilt utvärderas av landstinget.

En utmaning var att uppnå projektets mål på byggnadens specifika energianvändning, max 100 kWh/m2, år. Med tanke på den energiåtgång som behövs för de nödvändiga tekniska installationerna och energiförlusterna via de stora fönsterpartierna krävdes att energiförlusterna genom klimatskalet minimerades optimalt.

COWI svarar för projekteringsledning, byggkonstruktion och fuktsakkunnig. Ytterligare ett mål i projektet var att skapa ett ”Läkande hus”, det vill säga att även innemiljön skall vara läkande för patienten. COWI var rådgivande i att göra detta möjligt.

PROJEKTINFORMATION

ORT

Karlstad, Sverige

PERIOD

2008-2014

KUND

Landstinget i Värmland

TJÄNSTER
  • Projekteringsledning
  • Byggnadskonstruktion

Kontakta oss

Christian Appelgren
Chief Project Manager
Buildings, Sweden

Tel: +46 108501332

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN