Totalrenovering för att uppfylla de senaste miljö- och säkerhetsreglerna

För att uppfylla det ständigt aktuella behovet av nya vårdinrättningar och upprustning av befintliga inrättningar har Region Mittjylland beslutat att renovera en av huvudbyggnaderna på Horsens sjukhus.

Renoveringen innefattar en totaluppgradering av byggnaden så att de senaste reglerna för miljö och säkerhet uppfylls. I stort sett alla delar av huset kommer att förbättras, inklusive förändringar i utformningen, sanering av föroreningar och uppgradering av arkitekturen.

På grund av platsbrist kommer renoveringen att genomföras i olika faser.

COWI är huvudkonsult för riskhantering i projektet.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Danmark

PERIOD
20172021

KUND
Region Midtjylland

TJÄNSTER

  • Kostnadsberäkningar vid olika designfaser
  • Värde- och riskhantering
  • Upphandlingsrådgivning
  • Sammanställning av anbudsunderlag
  • Anbudsrådgivning och val av entreprenör
  • Kommersiell förvaltning

Kontakta oss

Peter Jørgensen
Senior bygherrerådgiver
PMC, West, Denmark

Tel: +45 2469 6649

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN