Ett sjukhus med nya behandlingsstandarder för barn

Illustration: Totalrådgiver: 3XN A/S, Arkitema Architects, NIRAS A/S, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue og Rosan Bosch Studio

Region Hovedstaden i Danmark, Rigshospitalet och Ole Kirks stiftelse har inlett ett samarbete för att bygga ett nytt offentligt sjukhus med nya standarder för behandling av barn, ungdomar, gravida kvinnor och deras familjer.

Sjukhuset kommer att ha ett särskilt kännetecken – en byggnad formad som två händer, som samlar alla barn, ungdomar och födande kvinnor under ett och samma tak, med möjlighet att ta hand om hela familjen.

Sjukhusets yta blir 58 000 kvadratmeter. Det kommer att inrymma 179 sängplatser i 56 rum för öppenvård av barn och ungdomar och 43 sängplatser i 30 rum för öppenvård av vuxna.

PROJEKTINFORMATION

PLATS:
Danmark

PERIOD:
2017–2024

KUND:
Rigshospitalet

COWIS TJÄNSTER:

  • Kostnadsgranskning vid olika designfaser
  • Värdeanalys – förslag och bedömning
  • Upphandlingsrådgivning
  • Kommersiell förvaltning

Kontakta oss

Peter Michael Pedersen
Project Director
Project Management Consultancy East, Denmark

Tel: +45 4176 0329

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN