Vi ger nytt liv åt New Yorks flodtunnlar

AMTRAK är USA:s största järnvägsföretag för passagerartrafik med intercitytåg. Företaget äger och driver sex tunnlar på Manhattan: under Hudsonfloden och East River. De här tunnlarna på totalt 24 kilometer och tillhörande konstruktioner som schakt, understationer, nedstigningsbrunnar, bankförstärkningar och korspassager under floden var i dåligt skick och behövde inspekteras och renoveras. COWI ingick i ett joint venture-samarbete som utförde inspektioner, projektering och renovering på uppdrag av AMTRAK.

PROJEKTINFORMATION

ORT
New York, USA

PERIOD
2000  pågår

KUND
AMTRAK

TJÄNSTER

  • Inspektion
  • Design
  • Renovering

Kontakta oss

Steven Kramer
Senior Project Director
Operations, East Inc, United States

Tel: +1 973 379 6699

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN