49 miljoner fordon passerar bron varje år

Champlain-bron byggdes mellan 1957 och 1962 och är Kanadas mest trafikerade bro. Omkring 49 miljoner fordon kör över den varje år.
 
2001 ersattes betongdäcket med ett ortotropt ståldäck under korta avstängningar nattetid. COWI bistod broägaren med expertrådgivning och information om utmattningsfaktorer och hjälpte till att lösa fabrikationsproblem.
 
Mellan 2009 och 2014 implementerade COWI ett reparationsprogram för bron som minimerade störningarna för allmänheten. 

PROJEKTINFORMATION

ORT
Montréal, QC, Kanada

PERIOD

20012014

KUND
Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporées (PJCCI)

TJÄNSTER

  • Expertrådgivning
  • Utvärdering av användningen av underhållstraverser för att komma åt stålbalkarnas undersida
  • Reparationsdesign

Kontakta oss

Andrew Griezic
Senior Bridge Specialist
Bridges, Canada

Tel: +1 6049861225

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN