I coronatider har Linnea Amundsson och Torbjörn Spetz sina mentorsamtal virtuellt. Foto: Marléne Bagleborn/COWI

Mentorskapet bygger broar

2020-06-04

Trafikverket förvaltar mer än 21 000 broar i Sverige. En av Linnea Amundssons uppgifter är att ta reda på hur några av dem mår. Hennes mentors uppgift är att hjälpa henne att tackla arbetslivets utmaningar.

Linnea har en master i Structural engineering and building technology från Chalmers. Sedan 2019 arbetar hon som brokonstruktör på COWI. Ett av hennes projekt går ut på att reda ut hur gamla, odokumenterade broar är konstruerade, och i efterhand ta fram underlag i form av ritningar och beräkningar.

– Det är som ett detektivuppdrag. Många av broarna är byggda för så länge sedan att man då använde vad som fanns tillgängligt. Nu senast räknade jag på en bro där järnvägsräls hade använts som balkar och träplank lagts ovanpå det, säger Linnea.

Vad tål bron?

Det är avgörande att veta hur varje bro är konstruerad för att kunna avgöra dess bärighet. Även om en bro bara går till en bondgård, behöver man veta vad den tål.

– Man måste vara säker på att tunga fordon kan ta sig över bron. Det kan ju bli fruktansvärda konsekvenser om bron rasar. Folk kan bli rejält skadade, säger Linnea.

Men det är inte bara en fråga om att bron ska hålla. Det handlar lika mycket om hållbarhet – att hushålla med samhällets resurser och värna vår miljö.

– Om det är något som påverkar vårt koldioxidavtryck, är det när vi bygger stora anläggningar i betong. Det Linnea och de andra i projektet gör är att förlänga livslängden på broar. Ju bättre underhåll, desto mindre nybyggnation och mindre klimatpåverkan, säger Torbjörn Spetz som är verksamhetsutvecklingschef på COWI. Han sitter i företagets ledningsgrupp och är också Linneas mentor.

– Linnea och hennes kompisar från Chalmers är väl förberedda. De jobbar hårt i skolan och får bra betyg. Men så kommer de ut i arbetslivet och så ser verkligheten helt annorlunda ut, säger Torbjörn.

Linnea Amundsson vid Älvsborgsbron i Göteborg. Foto: Marléne Bagleborn/COWI

Mer komplex än skolboken

Under sina mentorsmöten har Torbjörn och Linnea pratat mycket om att allting i skolan var så tillrättalagt.

– I verkligheten är ingenting exakt som i läroboken, ingenting är svart eller vitt. Jag kan inte räkna på annat sätt än hur bron är byggd. Detta har ibland varit frustrerande och det har Torbjörn hjälpt mig med, säger Linnea.

– Den typen av komplexitet kan dyka upp som ett slag i ansiktet. Men det är nu man ska pussla in teorin i den konkreta verkligheten, säger Torbjörn.

Torbjörns roll är bland annat att sätta frustrationen i ett sammanhang och ge Linnea verktyg för att komma vidare.

Utmana gränserna

En viktig del för Torbjörns mentorskap är att få Linnea att utmana sina gränser. Lika viktigt som det är för henne att få svar på frågor, har det varit att uppmuntra henne att hitta egna svar på sina frågor.

På högskolan ställer läraren frågan och studenten svarar.

– Här formulerar vi både frågor och svar tillsammans, säger Torbjörn.

– Häromdagen skulle jag gå till en kollega för att få hjälp och det var som att jag hörde Torbjörns röst i huvudet, skrattar Linnea.

– När jag formulerade problemet för mig själv, kom jag fram till ett förslag på lösning. Skulle man kunna tänka så här? Och när jag själv ritade upp lösningen, föll allt på plats och jag behövde inte fråga om hjälp.

En annan metod handlar om självcoachning när man sitter med en uppgift som kan kännas tråkig.

– Jag har lärt mig att vilja bli bra på det som är tråkigt. Det får två effekter. Det ena är att om du blir bra på något tråkigt, blir det ofta intressant och kul. Den andra effekten är att när du visar att du är bra på en uppgift, blir du aktuell för andra arbetsuppgifter, säger Linnea.

Stonecutters Bridge i Hongkong.

Ge mötet tid!

För Torbjörns del är mentorskapet givande på ett annat sätt.

– För oss i ledningsgruppen ger det ovärderlig input. Vi får extremt bra insyn i hur Linneas generation ser på arbete i generell mening, men också hur de ser på COWI. Dessutom ger mentorskapet mycket glädje. Det är otroligt energigivande, säger Torbjörn.

Torbjörn och Linnea ses ungefär en gång i månaden.

– Under första mötet pratade vi mycket längre än vad vi hade bokat, säger Linnea.

– Jag har lärt mig att inte boka in någonting i min kalender direkt efter våra möten. Det är viktigt att ge mentorskapet tid, säger Torbjörn.

Världsledande inom broar

COWI har varit med och konstruerat några av världens mest spännande broar. Här är tre av dem:

Just nu pågår byggandet av Cannakale-bron i Turkiet. Det blir en motorvägsbro som, när trafiken släpps på 2022, kommer att lindra trafikproblemen i nordvästra Turkiet.

Stora Bält-länken var världens längsta hängbro när den invigdes 1998. Idag gör den det lättare att resa i Danmark.

Det är lite drygt tio år sedan Stonecutters Bridge öppnade för trafik i Hongkong. En utmaning var att bygga en snedkabelsbro som klarar tyfonvindar.

Kontakta oss

Nanna Wang Carlsen
Group Brand & Employer Brand Manager
Communication, Denmark

Tel: +45 56404295