ett landmärke i nordvästra England

Foto: Mersey Gateway

Mersey Gateway-bron, en snedkabelbro med tre pyloner, är ett välkänt landmärke i hela nordvästra Storbritannien. Det är en efterlängtad ny flodpassage som underlättar tillväxten i regionen. COWI ledde joint venture-samarbetet för brokonstruktionen.
 
Bron är konstruerad för att kunna byggas snabbt och kräva minimalt underhåll. Den är 2,25 kilometer lång och innefattar ett 1 kilometer långt segment som bärs upp av snedkablar. Den högsta pylonen är 125 meter.
 
Geotekniker fick i uppdrag att optimera fundamentens utformning för att störa de miljömässigt känsliga flodområdena så lite som möjligt.

Bron invigdes planenligt i oktober 2017. 

PROJEKTINFORMATION

PLATS:
Liverpool, Storbritannien

PERIOD:
2012-2018

KUND:
Halton Borough Council

ENTREPRENÖR:
Samsung-FCC-Kier JV

COWIS TJÄNSTER:

  • Byggtekniktjänster
  • Konceptuell design och detaljplanering av bron
  • Design av bron och fundamenten för påfartsviadukterna

Kontakta oss

Paul Sanders
Director
Bridges International, United Kingdom

Tel: +44 2079407600

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN