Designad för att hålla i 100 år

Foto: NYSTA

New NY-bron designades för att ersätta den uttjänta Tappan Zee-bron.

Det här design-/byggprojektet uppfyller flera aktuella behov tack vare fler körfält och bättre tillgänglighet för fotgängare. Bron är dessutom förberedd för ytterligare ett brodäck för järnväg, och designen har utformats för att klara framtidens behov med en livslängd på 100 år.

PROJEKTINFORMATION

PLATS:
New York, USA

PERIOD:
2013-2018

KUND:
HDR Engineering, Inc.

COWIS TJÄNSTER:

  • Utformning av huvudspann
  • Lyftkonstruktionstjänster
  • Analys av fartygspåverkan
  • Utformning av system för strukturövervakning
  • Framtagning av plan för korrosionsskydd
  • Drift
  •  Underhållsplanering och -design.

Kontakta oss

Don Bergman
Senior Project Director/Senior Technical Director
Operations, North, Canada

Tel: +1 604 986 1222

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN