spårväg för 35 000 invånare ska stärka den ekonomiska tillväxten

Foto: Odense Letbane

Infrastruktur Lösningar

En ny spårväg ingår som en viktig del i den framtida stads- och transportplaneringen i Odense.

 

När alla etapper är klara kommer spårvägen att ha kapacitet för 35 000 invånare, 33 000 arbetsplatser och 23 000 studenter. Målsättningen är att göra staden hållbarare genom att stärka kollektiva transporter. Internationella erfarenheter från liknande projekt visar också att spårvägen kommer att stärka den ekonomiska tillväxten, särskilt i områdena kring stationerna.

 

En av utmaningarna är att skapa balans mellan spårvägen och stadens andra transportformer. Den drygt 14 km långa spårvägen i Odense ska passas in i det trånga stadsrummet och det ställer krav på bland annat konstruktion, utformning av stationer, gator och vägar, och på samspelet den övriga trafiken så att ingreppet i staden minimeras.

 

Det är också mycket viktigt att säkerställa nära och effektiv samordning av spårvägsprojektet med externa parter, däribland:

  • Myndigheter (Odense kommun, Trafikstyrelsen, Banedanmark m.fl.) för löpande projektredovisning och -godkännande
  • Allmännyttiga företag för planering och genomförande av ledningsomläggningar där spårvägen dras
  • Närliggande projekt som det nya universitetssjukhuset m.fl. för utredning av bland annat tekniska gränssnitt
  • Berörda företag och markägare

COWI har i många år varit involverade i en rad stora infrastrukturprojekt i Odense och bidrar med såväl nationell som internationell erfarenhet på spårvägsområdet. Tack vare det kan man bistå med rådgivning i hela det omfattande projektet med Odense spårväg.

Projektinformation

Ort
Danmark

Period
2011-2020

Kund
Odense Kommune

Tjänster

  • Teknisk rådgivning
  • Miljökonsekvensbeskrivning
  • Projekteringsfas
  • Upphandling/tilldelning
  • Genomförande
  • Ibruktagande

Kontakta oss

Per Kjær Jensen
Project Director
Transport Infrastructure, DK South, Denmark

Tel: +45 56406484

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN