ett smartare och grönare transportsätt

Foto: Aarhus Letbane

Spårvägen i Århus var den första i sitt slag i Danmark. Den byggdes för att avlasta den befintliga, hårt belastade transportinfrastrukturen och för att erbjuda invånarna ett smartare, grönare transportsätt.

Den nya spårvägen löper från Odder i söder till Grenå i norr. I centrum kör vagnarna upp till 60 km/tim, och utanför staden kan de komma upp i 100 km/tim.

COWI ledde konsultarbetet i alla faser av projektet. Vi antog utmaningen med att bygga spårväg på trånga gator och med begränsat utrymme till vårt förfogande. Vårt mål var att skapa balans mellan spårvägen, den täta stadsinfrastrukturen och de befintliga transportsätten.

PROJEKTINFORMATION

ORT
 Århus, Danmark

PERIOD
20002017

KUND
Aarhus Letbane I/S

TJÄNSTER

  • Projektledning och samordning bland intressenter
  • Preliminära utredningar
  • Konceptuell och preliminär design av alla typer av spårtrafik
  • Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för fas 1
  • Funktionskrav för transportsystemet
  • Upphandling och kontraktshantering för allt arbete och leveranser
  • Detaljplanering av vissa komplicerade delar
  • Ledning och översyn av byggarbetet
  • Markförvärv och omlokalisering av infrastrukturnätverk.

Kontakta oss

COWI employee Sidsel Stabell Hoppe

Sidsel Stabell Hoppe
Senior Vice President
Transportation, Denmark

Tel: +45 22778460

Kontakta oss

Nicolai Winther Birch
Head of Section
Transport Infrastructure, DK Central, Denmark

Tel: +45 24696708

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN