Spårvägar  

Spårvägar är ett miljövänligt och effektivt sätt att transportera många personer samtidigt, och därmed minska trängseln i städerna.

COWI har haft en nyckelroll i flera nyligen genomförda spårvägsprojekt i Skandinavien, vilket har gett oss stor erfarenhet inom alla projektfaser.

Vi erbjuder multidisciplinära tjänster inom hela livscykeln för spårvägsanläggningar, från förstudier till driftsfas, via trafikplanering och rättigheter för markanvändning.

Läs om och sök bland våra lösningar, nyheter och Insights om spårvägar.

Filtrera