bättre motorvägar mellan Izmir och Istanbul

Osman Gazi-bron går över İzmitviken. Den ingår i ett utbyggnadsprojekt för motorvägarna mellan Izmir och Istanbul som kortar restiden med omkring sex timmar. 

Den här hängbron har ett fritt spann på 1 550 meter mellan pylonerna och en total längd på cirka tre kilometer.

Bron uppfördes i ett av världens mest seismiskt aktiva områden, vilket ställde stora krav på konstruktionen.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Turkiet

PERIOD
20112016

KUND
IHI, Japan

TJÄNSTER

  • Anbudsutformning
  • Detaljplanering
  • Teknisk support under byggfasen

Kontakta oss

Henrik Andersen
Senior Business Development Director
Transportation , Denmark

Tel: +45 56402789

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN