bättre affärsmöjligheter i vancouver

South Fraser Perimeter Road är en ny, cirka 40 kilometer lång väg med fyra körfält och hastighetsbegränsningen 80 km/tim som löper på södra sidan av Fraserfloden. Den nya vägen är ett viktigt tillskott till vägnätet i Vancouver-regionen som är avgörande för att stärka handeln i området.

COWI ansvarade för konceptdesign, slutlig brodesign, fältstudier och stödtjänster under byggfasen för 15 broar, varav 8 går över vatten i miljömässigt känsliga områden.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Greater Vancouver Area, BC, Kanada

PERIOD
20102013

KUND
BC Ministry of Transportation & Infrastructure

TJÄNSTER

  • Konceptdesign
  • Slutlig design
  • Fältstudietjänster
  • Tjänster under byggfasen

Kontakta oss

Josh Little
Head of Section
Bridges, Canada

Tel: +1 6049861225

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN