COWI presenterar markant ökad omsättning och bättre resultat

För 2016 rapporterar COWI god tillväxt av såväl omsättning som rörelsevinst och kassaflöde. Stora projekt i orderboken, en fortsatt förstärkt närvaro på kärnmarknaderna och prognoser om fortsatta infrastrukturinvesteringar i Skandinavien och på exportmarknader ger positiva utsikter inför kommande år.

02.03.2017

COWIs nya tillväxtstrategi, One Step Ahead, lanserades i början av 2016 och har haft god effekt på såväl omsättning som resultat:
Företagets omsättning 2016 uppgick till 5 939 miljoner DKK, vilket är en ökning med sex procent jämfört med 2015. Dessutom rapporterade COWI en rörelsevinst på 231 miljoner DKK, vilket också är markant bättre än 2015: en ökning på 27 procent. Slutligen mer än dubblerades företagets kassaflöde till 228 miljoner DKK.

COWIs koncernchef Lars-Peter Søbye är mycket nöjd:

– Det här är 12:e året i rad som vi ökar vår omsättning. Dessutom uppnådde vi vårt intäktsmål och vårt kassaflöde förbättrades kraftigt, vilket ger oss den ekonomiska stabilitet och flexibilitet som vi behöver för att fortsätta utveckla verksamheten. Det visar att vi har valt rätt strategi för COWI och att vi har gjort bra val vad gäller marknader och branscher."

Urbanisering: en viktig marknadstrend

Den intensiva urbanisering och stadsutveckling som vi har sett i Skandinavien och andra delar av världen är även fortsättningsvis den marknadstrend som verkligen driver på COWIs tillväxt.

– Projekten fortsätter att bli allt större och mer komplexa. De storskaliga stadsutvecklingsprojekt som påbörjas nu för tiden kräver en helhetssyn och kompetenser från en mängd olika områden. Det driver på efterfrågan på våra lösningar, framför allt inom infrastruktur men även inom våra andra kärnkompetenser: energi, vatten och miljö och byggnader, säger Søbye och fortsätter:

– När vi tar oss an de här stora projekten är det avgörande att vi snabbt kan bilda ett team med rätt kompetenser från rätt discipliner och geografiska områden. Därför var det naturligt för oss att prioritera att identifiera och utnyttja synergieffekter inom organisationen under det första året med den nya strategin. Jag är väldigt nöjd med hur vi har lyckats etablera de ramar och den kultur som vi behöver för att agera som "One COWI" på marknaden, säger Søbye.

Enligt Søbye är det här arbetssättet den viktigaste anledningen till att COWI fått arbeta med flera prestigeprojekt 2016: omvandlingen av den tidigare postterminalen "Posten" i Köpenhamn, Västlänken i Göteborg, European Spallation Source i Lund och Lower Thames Crossing i London.    

Höga förväntningar på kommande år

Trots de politiska skeenden (framför allt i Storbritannien och USA) som fortsätter att sprida osäkerhet globalt bedömer COWI att 2017 blir ännu ett tillväxtår:

– 2016 befäste vi vår närvaro ytterligare på våra geografiska kärnmarknader: Skandinavien, Storbritannien och Nordamerika. Detta i kombination med enorma investeringar i infrastruktur (såväl pågående som planerade under de kommande åren) gör att vi förväntar oss fortsatt tillväxt under 2017. Vår orderbok är redan välfylld med stora projekt som är planerade att genomföras under de kommande åren.

Nya stora projekt 2016

I Danmark vann COWI konsultkontraktet för allt ingenjörsarbete på den tidigare postterminalen vid Köpenhamns centralstation – ett av de viktigaste aktuella stadsutvecklingsprojekten i Köpenhamn.

Dessutom vann COWI designkontraktet för Danmarks största dagvattentunnel i norra Köpenhamn och tilldelades också flera stora ramavtal om värmekraft med Dong Energy. COWI har också valts ut som huvudkonsult för uppförandet av Steno Diabetes Center Copenhagen vid Herlev Hospital, och tilldelats kontraktet för byggarbetsledning på neurorehabkliniken vid det nya sjukhuset i Glostrup. Vidare har COWI vunnit designkontraktet för nya Pir E på 22 000 kvadratmeter på Köpenhamns flygplats.

I Sverige tilldelades COWI det omfattande infrastrukturprojektet Västlänken i Göteborg, som innefattar konstruktion av en underjordisk station och en järnvägstunnel. COWI har också vunnit designkontraktet för huvudbyggnaden för den banbrytande forskningsanläggningen European Spallation Source i Lund, och ett konsultkontrakt för det spektakulära hotellet ICEHOTEL norr om polcirkeln.

I Norge har COWI bland annat vunnit två viktiga designkontrakt: dels för den nya militärflygbasen på Evenes, dels för ett krisresponscenter för den norska polisen.

Utanför Skandinavien har COWI tilldelats kontrakt på tekniska konsulttjänster för Lower Thames Crossing i London och för det stora broprojektet Cebu-Cordova Link Expressway i Filippinerna.

COWI tilldelades också designkontraktet för fundamenten för Taiwans första havsbaserade vindkraftpark, Formosa 1 Offshore Wind Farms, och ett stort konsultkontrakt i Jordanien för projektledning av implementeringen av landets största vindkraftpark. Dessutom valdes COWI ut som huvudkonsult för Egyptens största avfallshanteringsprojekt någonsin.

Kontakta oss

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018