Investeringsexperter: Grön byggteknik ger störst avkastning för investerarna

Den kommersiella potentialen i att bygga grönt gör att hållbarhet väcker allt mer intresse i fastighetsbranschen. Vid ett COWI Insight Seminar förutspådde huvudtalarna att kvalitet i inomhusmiljöer blir nästa stora trend. COWI presenterade ett nytt verktyg för att kapitalisera på fördelarna med grön byggteknik.

03.02.2017

Certifierade hållbara byggnader är inte bara bättre för klimatet än icke-certifierade byggnader. De ger också en mängd fördelar för de som använder byggnaderna, som ökad komfort, bättre hälsa och högre produktivitet, vilket inverkar positivt på byggnadernas kommersiella värde.

Det här är några av slutsatserna från nyligen genomförda studier av fastighetsmarknaderna i länder som USA, Australien och Finland.

Den positiva kopplingen mellan hållbarhet och högre avkastning har också uppmärksammats av de mest progressiva investerarna, sa doktor Steve Fawkes vid veckans Insight Seminar på COWIs huvudkontor i Danmark.

– Vi möter allt fler investerare som vill placera kapital i hållbarhet för att de tror på det, men kanske ännu mer för att de inser att det är en bra investeringsmöjlighet som kan ge rejäl avkastning, sa han.
Fokus på resultat – inte kapitalvärde

Nils Kok, en ledande fastighetsekonom från universitetet i Maastricht i Nederländerna, talade också vid seminariet. Han presenterade en del av resultaten från en omfattande undersökning av fastighetsmarknaden i USA. Enligt undersökningen ger certifierade gröna byggnader 3 procent högre hyresintäkter, 7 procent högre kassaflöde och 13 procent högre transaktionspris jämfört med icke-certifierade byggnader.

En av deltagarna ställde då frågan: om den kommersiella potentialen är så stor, varför finns det inte fler investerare och entreprenörer som tar vara på möjligheterna med att bygga grönt?

– Jag tror att det främsta hindret är konservatism, helt enkelt, framför allt inom bygg och design. Delvis har det att göra med incitamentsmekanismer, eftersom ingenjörer och arkitekter vanligtvis får betalt i relation till projektets kapitalvärde. Det driver inte utvecklingen i önskad riktning, utan bara mot allt större projekt, sa Fawkes, som i stället rekommenderade en resultatbaserad incitamentsstruktur.

– Hur bra fungerar byggnaden när det gäller exempelvis kvaliteten i inomhusmiljöerna, som vi vet påverkar hälsan och produktiviteten? Det är sådana frågor som hyresgäster och investerare borde fundera på, sa Fawkes.
Nytt investeringsverktyg för att kapitalisera på gröna byggnader

Nils Kok menar att kvaliteten i inomhusmiljöer kommer att bli nästa stora trend inom grön byggteknik, eftersom allt mer data visar på en tydlig koppling mellan människors häsla och inomhusmiljön i de byggnader där de vistas:

– Vi kommer att behöva en uppsättning standardiserade mått och en ökad förståelse av vad kvalitet i inomhusmiljöer innebär, och hur vi kan kvantifiera det. Om vi kan formulera en betygsskala, till exempel från A till G som för energiförbrukning, kan vi också börja kommunicera den här informationen till hyresgäster och investerare, sa Kok.

COWI har tagit ett steg i den här riktningen. Vid detta Insight Seminar presenterade Project Director Per Stabell Monby ett nytt investeringsverktyg för att kapitalisera på några av fördelarna med grön byggteknik, bland annat värdet av den högre produktivitet som bättre kvalitet i inomhusmiljön leder till.

Hör professor Nils Kok från universitetet i Maastricht prata om framtida trender inom grön byggteknik

Kontakta oss

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018