Foto: Mersey Gateway-bron

Mersey Gateway-bron öppnar för trafik

Den här snedkabelbron med tre pyloner är ett riktigt landmärke som är välkänt i hela nordvästra Storbritannien. Den här efterlängtade nya passagen över floden Mersey kommer att underlätta tillväxten i regionen.

17.10.2017

COWI ledde joint venture-samarbetet Mersey Gateway Design som utsågs av Merseylink Civil Contractors för projektering av projektet, vars värde uppgick till 1,86 miljarder pund. COWIs samarbetspartners var AECOM, Fhecor och Eptisa samt arkitektbyrån Dissing+Weitling. COWI designade bron medan AECOM ledde designen på land, vilket bland annat innefattade sju kilometer nya vägar.

COWI ledde joint venture-samarbetet Mersey Gateway Design som utsågs av Merseylink Civil Contractors för projektering av projektet, vars värde uppgick till 1,86 miljarder pund. COWIs samarbetspartners var AECOM, Fhecor och Eptisa samt arkitektbyrån Dissing+Weitling. COWI designade bron medan AECOM ledde designen på land, vilket bland annat innefattade sju kilometer nya vägar.

COWIs Project Director Paul Sanders säger: – Det var fantastiskt att se bron öppnas för allmänheten i morse, som kulmen på tre och ett halvt års hårt arbete. Vi tog fram en design med korta konstruktionscykler och långsiktig hållbarhet, och jag är mycket nöjd med våra ingenjörer som såg till att projektet blev klart i tid.

Dave Beddell, AECOM Europe Sector Leader – Highways, säger: – Vi är stolta över att ha bidragit till en så avgörande del av den brittiska infrastrukturen.  Projektet har präglats av goda samarbeten och ett ständigt fokus på en säker och effektiv design samtidigt som vi har bevarat skyddet för djur och natur i områdena kring floden. Den nya Mersey Gateway-bron minskar trängseln i trafiken och underlättar transporter, och det gagnar både näringslivet och samhället.

Funktionell konstruktion och design

Bron är 2,25 kilometer lång och innefattar ett 1 kilometer långt segment som bärs upp av snedkablar. Den högsta pylonen är 125 meter.

Byggnads- och geoteknikingenjörer från COWI samarbetade med Merseylink Civil Contractors, Merseylink Ltd (DBFO-konsortiet) och Halton Borough Council under utvecklingen, för att skapa en snabbyggd konstruktion som kan drivas och underhållas så kostnadseffektivt som möjligt.

Huvudbrodäcket är tillverkat i armerad spännbetong och är fäst vid pylonerna med höghållfasta stålkablar.

För segmenten till påfartsviadukterna användes två stycken 1 700 ton tunga och 157 meter långa mobila kranar (portabla byggnadsställningar), så att ett 70 meter långt spann kunde gjutas snabbt och säkert i en enda tappning.

På snedkabelbron användes sex stycken mindre kranar för att gjuta däcket i sex meter långa segment. En konstruktionscykel varade normalt i endast fem dagar.

Den här brokonstruktionen valdes ut bland många olika alternativ som den bästa för både användarna och lokalsamhället, samtidigt som påverkan på flodmynningen och den kringliggande miljön blir så liten som möjligt.

Om Mersey Gateway-projektet

Mersey Gateway-projektet är ett av Storbritanniens största infrastrukturprojekt i dagsläget. Den brittiska regeringen har utsett projektet till ett av de 40 högst prioriterade projekten i den nationella infrastrukturplanen, och det finns med på KPMG:s lista över världens 100 främsta infrastrukturprojekt.
Projektet innefattar bland annat:

  • En 1 000 m lång snedkabelbro med fyra brospann som bärs upp av tre pyloner nära flodmynningen
  • En unik design där mittpylonen är lägst – den norra pylonen är 110 meter hög, mittpylonen mäter 80 meter och den södra 125 meter
  • Den totala längden (inklusive bron och påfartsviadukter) är 2,13 kilometer
  • Ett brodäck med sex filer (tre i varje riktning) med hastighetsbegränsningen 60 mph (ca 96 km/tim)
  • Upp till 30 stödpirar som bär upp bron ovanför påfarterna
  • Kurvade påfarter i båda ändarna av bron så att den unika designen kan ses ur olika vinklar, vilket förhöjer den estetiska upplevelsen.

Om Merseylink-konsortiet

År 2014 fick Merseylink-konsortiet i uppdrag av Halton Borough Council att utforma, bygga, finansiera och driva projektet, under totalt 30 år.

Investeringspartners är Macquarie Capital Group Limited, BBGI och FCC Construcción. I joint venture-samarbetet för byggfasen ingår Kier Infrastructure and Overseas Limited, Samsung C&T

Corporation och FCC Construcción S.A. Emovis kommer att leverera och driva vägtullslösningen för konsortiets räkning.

LÄS MER

  • Mer information om Mersey Gateway-projektet finns här.
  • Se de fantastiska bilderna från invigningen här.

Kontakta oss

Ida von Huth Friis
Specialist
Communication, BL International, Denmark

Tel: +45 31502850